Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / September 2022 / Properste route smartphoneapp

Properste route smartphoneapp

14-09-2022
Via de fietsrouteplanner ‘Cyclers’ kan je voortaan niet alleen de snelste route kiezen, maar ook de properste route. De app maakt gebruik van luchtkwaliteitskaarten die de VMM binnen het Europese BE-GOOD project berekende. Voor elk uur van de dag en per seizoen tonen ze de gemiddelde luchtvervuiling. Met die informatie kunnen routeplanners voortaan ook de properste fietsroute, met de beste luchtkwaliteit tonen.

Autoluwe(re) binnensteden en fietsostrades

De laatste decennia is de luchtkwaliteit sterk verbeterd door verschillende maatregelen op lokaal, regionaal en Europees niveau. Toch worden we nog blootgesteld aan luchtvervuilingsniveaus die een negatieve impact hebben op onze gezondheid.

Te veel luchtvervuiling zorgt op korte termijn voor een hoger risico op allerhande gezondheidsklachten, zoals ademhalingsproblemen, een verminderde longfunctie en ernstigere astma. Wanneer we inspanningen doen, ademen we meer lucht in en dus ook meer luchtvervuiling. Fietsen we naar school of naar het werk of doen we een fietstochtje in het weekend, dan doen we dat vaak zeer dicht bij een belangrijke bron van luchtvervuiling: verkeer van auto’s, bromfietsen en vrachtwagens.

De laatste jaren hebben verschillende steden en gemeenten gezorgd voor autoluwe(re) binnensteden. Er zijn ondertussen ook meer fietsostrades die grote steden met elkaar verbinden. Zo worden fietsers minder blootgesteld aan luchtvervuiling door gemotoriseerd wegverkeer.

We kunnen de blootstelling aan verkeersgerelateerde luchtvervuiling ook verder verminderen door fietsroutes te kiezen met de minste luchtvervuiling. 

Hoe bepaal je die “properste” fietsroute?

routeplanner properste routeVoor het Europese BE-GOOD project berekende de VMM in samenwerking met IRCEL (Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu) luchtkwaliteitkaarten met de gemiddelde luchtvervuiling (via stikstofdioxide) voor elk uur van de dag en per seizoen. Hiervoor werd het “Atmo-Street” luchtkwaliteitsmodel gebruikt dat de luchtkwaliteit berekent met een resolutie van 10x10m².

Deze informatie gebruikte het commerciële Tjechische bedrijf “Umotional” om zijn fietsrouteapp uit te breiden. Naast opties voor de snelste route, een route met zo weinig mogelijk hellingen of kasseistroken, kan je nu ook kiezen voor de “properste” route. Deze route is vaak dezelfde als de meest fietsvriendelijke route, maar niet altijd. Het gebruik van de app is heel gebruiksvriendelijk: je kiest start- en eindpunt en de app stelt verschillende fietsroutes voor. Een ervan is de properste route met de beste luchtkwaliteit.

Niet alle opties in de smartphoneapp zijn gratis, maar er is wel een webapplicatie met alle functionaliteiten van de betalende app versie.  Via de webapplicatie kan je routes uitstippelen en downloaden naar je fiets-GPS. 

Bewegen is altijd gezond

Hoewel de blootstelling aan luchtvervuiling negatieve gezondheidseffecten kan hebben, wegen deze negatieve effecten niet op tegen de positieve effecten van bewegen, zoals fietsen. Blijf dus sporten/bewegen. Luister wel naar de waarschuwingsberichten van de VMM tijdens smogepisodes. Is de luchtkwaliteit tijdelijk te slecht, dan kunnen mensen met ademhalingsproblemen hun fiets- of wandeltocht toch beter even uitstellen.

Download de gezondste fietsrouteapp via:

Android 
 iOS 

Een app kan niet alles voorspellen

De gezondsterouteapp is gebaseerd op een inschatting van de (seizoens)gemiddelde concentraties op elk uur van de dag. De app houdt geen rekening met actuele situaties als plotse files door ongevallen, omleidingen, branden of andere calamiteiten die zorgen voor onverwachte lokale luchtvervuiling. Met de lokale uitstoot van bronnen zoals houtverbranding kan momenteel ook nog geen rekening gehouden worden.

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.