Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / September 2022 / Lokale luchtkwaliteit, een prioriteit voor VMM

Lokale luchtkwaliteit, een prioriteit voor VMM

14-09-2022
De komende jaren breidt de VMM haar samenwerking met lokale besturen gevoelig uit. In het  Europese LIFE CityTRAQ-project bekijken we samen met Antwerpen, Brugge en Gent hoe we effectief, data-gedreven beleid rond luchtkwaliteit in de praktijk brengen. Vanaf oktober meet Aalst samen met de VMM de luchtkwaliteit in functie van het circulatieplan.

Antwerpen, Brugge, Gent en de VMM meten luchtkwaliteit

Vanaf september 2022 werkt de VMM samen met Antwerpen, Brugge en Gent in het Europese LIFE CityTRAQ-project. In dit project halen we informatie uit verkeerstellingen en luchtkwaliteitsmetingen. Die verwerken we in online hulpmiddelen waarmee je gemakkelijker knelpunten vaststelt en de verwachte impact simuleert. Tegelijkertijd bekijken we hoe burgers mee kunnen zoeken naar oplossingen en het invoeren van lokaal beleid rond luchtkwaliteit. De deelnemende steden brengen dit in de praktijk en zo gaan we na hoe we het lokale beleid rond luchtkwaliteit in heel Vlaanderen kunnen versterken.

Antwerpen zal in het CityTRAQ project werken rond logistiek en zwaar verkeer. Samen met de VMM zet de stad verkeerstellingen van vrachtverkeer en luchtkwaliteitsmetingen in lokale hotspots en schoolomgevingen op. Op die manier brengen we de impact van het invoeren van slimme routes voor vrachtwagens op de luchtkwaliteit in kaart, en kunnen verschillende pistes voor de emissievrije belevering van het stadscentrum worden onderzocht.

Brugge stelt een eigen luchtkwaliteitsplan op met acties die ze de komende jaren kunnen ondernemen om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren. Dit plan baseren we op extra metingen met sensoren en buisjes in het project. De verwachte resultaten berekenen we met de online tools die het project zal bouwen.

Gent voert de komende 6 jaren wijkcirculatieplannen in. De CityTRAQ-technologie wordt toegepast om verschillende mobiliteitsscenario’s te vergelijken en de impact op luchtkwaliteit te zien. Ook in een schoolstraat wordt de impact op de luchtkwaliteit gemeten en real time gevisualiseerd. Gent gaat na wat de impact hiervan is op het gedrag en bewustzijn rond luchtkwaliteit, bijvoorbeeld hoe kinderen naar school gebracht worden. Daarnaast gaat de stad Gent ook na of we dit gedrag en bewustzijn  kunnen vergroten wanneer inwoners nauwer betrokken worden bij metingen en andere acties. Er zijn ook Nederlandse en Kroatische partners betrokken. Zij zoeken mee naar de meest geschikte oplossingen en tonen aan dat onze aanpak ook elders in Europa kan werken.

Aalst en VMM meten luchtkwaliteit

Op 16 augustus 2021 voerde Aalst een circulatieplan in en stelde daarbij veiligheid en leefbaarheid voorop. De stad volgt de impact van de gewijzigde mobiliteit op verkeersstromen op en brengt de algemene toestand van de luchtkwaliteit in beeld. Van eind september tot eind maart meten we er de NO2-concentraties, verkeersgerelateerde luchtvervuiling, met meetbuisjes. We zetten samen 24 meetlocaties uit waarbij we rekening houden met het type meetlocatie, soort impact van het circulatieplan en de verwachte concentraties. De opzet is een representatieve verdeling voor de hele stad. De ophaling van de meetbuisjes, 6 maanden lang elke 2 weken, zal gebeuren door stadsmedewerkers die in de buurt wonen van een meetlocatie. Zij nemen de buisjes mee naar hun werkplek en vermijden zo onnodige kilometers, een van de actiepunten van het Aalsterse Klimaatplan dat voor de zomer gelanceerd werd. De VMM zorgt daarbij voor duiding en opleiding.

Samenwerking lokale besturen voor realisatie doelstellingen luchtbeleid

Het Vlaamse luchtbeleidsplan zet de krijtlijnen uit voor het verbeteren van onze luchtkwaliteit. Tegen 2030 halveren we de gezondheidsimpact van luchtvervuiling. Vlaanderen vormt, zeker voor verkeersgerelateerde vervuiling, een lappendeken van lokale uitdagingen. Veel acties die daar het verschil kunnen maken, situeren zich (deels) in het domein van de lokale besturen. Circulatieplannen, schoolstraten, verbeterde fietsinfrastructuur ... Met het CityTRAQ-project en initiatieven zoals in Aalst zet de VMM in op een uitbreiding van haar samenwerkingen met lokale besturen zodat we onze expertise en krachten kunnen bundelen om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Samen voor Zuivere Lucht en Klimaatadaptatie

Blokkeer alvast 9 december 2022 in je agenda voor het event ”Samen voor Zuivere Lucht en Klimaatadaptatie” van de VMM. Daar kom je alles te weten over de tools en het ‘Lerend Netwerk Lucht’ die we samen met een aantal lokale besturen aan het ontwikkelen zijn. Praktische info volgt nog.

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.