Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / September 2022 / Betere milieuprestaties dankzij milieumanagementsysteem EMAS

Betere milieuprestaties dankzij milieumanagementsysteem EMAS

14-09-2022
De VMM vraagt niet alleen van bedrijven en burgers inspanningen voor een beter leefmilieu. We willen ook zelf een voorbeeld zijn. Al negen jaar hanteren we daarom het EMAS-milieumanagementsysteem, waardoor onze ecologische voetafdruk steeds kleiner wordt en onze milieuprestaties boven verwachting scoren.

EMAS

Wij kozen er in 2014 voor om bij de VMM een milieumanagementsysteem conform de EMAS-verordening te hanteren. EMAS staat voor Eco-management en audit schema. Het is een milieumanagementinstrument dat door de Europese Commissie werd ontwikkeld in lijn met de ISO 14001-norm. Door dit systeem kunnen we onze milieuprestaties op een continue manier evalueren, rapporteren en verbeteren. Bovendien beklemtoont dit milieuzorgsysteem de betrokkenheid van het personeel en een transparante communicatie.

Milieuprestaties boven verwachtingen

De doelen die de VMM in 2018 bepaalde voor 2022 werden bijna allemaal behaald in 2021. De lage bezettingsgraad van de kantoorgebouwen door telewerk speelt hierin een belangrijke rol.

Enkele opvallende trends tussen 2018 en 2021:  

  • Het papierverbruik daalde met 68%: van 5 938 kg in 2018 naar 1 875,6 kg in 2021.
  • De CO2-emissies van de gebouwen en wagens samen daalden met 18%.
  • Het watergebruik daalde met 48,2 % per werknemer.
  • Het gasverbruik daalde met 20%.
  • Het elektriciteitsverbruik daalde met 0,8 % per werknemer.
  • De eigen opgewekte elektriciteit steeg met 407% tussen 2017 en 2021 en staat in voor 7,3% van het totale verbruik.
  • De totale hoeveelheid afval daalde met 21%. Het restafval daalde met 51%. De PMD-fractie daalde met 34 %.
  • Het aantal gereden kilometers met dienstwagens daalde met 19%.
  • In 2021 was de totale koolstofvoetafdruk 18 % lager en de voetafdruk per werknemer 15 % lager dan in 2018.


Sander Devriendt, EMAS-coördinator: " Interne Milieuzorg is heel belangrijk bij de VMM. Door de inspanningen van alle personeelsleden konden we doorheen de afgelopen jaren mooie resultaten voorleggen. Samenwerking brengt ons verder en zorgt ervoor dat onze milieuprestaties alleen maar verder zullen verbeteren. We zijn ambitieus voor de toekomst en gaan de uitdagingen vol overtuiging aan." 

EMAS-registratie

Op 23 juni kreeg de VMM een schitterende beoordeling voor haar milieuprestaties en werd de EMAS-registratie voor de 15 VMM-locaties vernieuwd.

Lees de milieuverklaring »

 

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.