Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Oktober 2021 / Hinder van houtstook beperken kan

Hinder van houtstook beperken kan

14-10-2021
Stoken met hout voor de verwarming van je woning of gewoonweg voor de gezelligheid is minder onschuldig dan het lijkt. Een juist stookgedrag en een correcte afvoer van de rookgassen via de schoorsteen kan de uitstoot van fijn stof en andere schadelijke stoffen, en de hinder van de rookgassen, aanzienlijk beperken. Het opnieuw binnendringen van schadelijke en geurende rookgassen in je gebouw of bij je buren via ventilatiesystemen, luchtroosters of ramen is een vorm van hinder die je kan voorkomen of beperken. Twee nieuwe publicaties leggen uit hoe je dat kan aanpakken.

Green Deal

De Vlaamse overheid sloot enkele jaren geleden een Green Deal met Agoria en meer dan 20 andere partners, waaronder de VMM, om de problematiek van de huishoudelijke houtverwarming aan te pakken (zie Green Deal huishoudelijke houtverwarming). Het doel van deze Green Deal is om de uitstoot en negatieve impact van huishoudelijke houtverwarming tegen 2030 drastisch te beperken. De samenwerking levert nu recent twee belangrijke producten op.

Green Deal houtverbranding

 • Een code van goede praktijk die gebruikers een handleiding biedt om huishoudelijke houtverwarmingstoestellen correct te gebruiken. De code beschrijft wat correct stookgedrag is (o.a. keuze van brandstof, aanmaakwijze, aanhouden en uitdoven van het vuur, en correct onderhoud) en moedigt je aan om correct te stoken.
 • Een leidraad voor het voorkomen en beperken van hinder van rook afkomstig van huishoude­lijke houtverwarmingstoestellen. Daarin vind je richtlijnen voor de correcte plaatsing van rookgas­kanalen en ventilatie-openingen, de locatie van hun uitmonding in de omgeving voor een snelle verdunning van de rookgassen en het voorkomen of beperken van de hinder bij het binnen­trekken van rook via ventilatie-openingen, bij jezelf of bij de buren.

Zo pak je de hinder aan

 1. Een eerste vereiste om hinder te beperken, is zorgen voor een zo goed mogelijke kwaliteit van de rook: goede verbranding, optimale installatie, correct gebruik met zuiver en droog hout, en onderhoud van de houtkachel en schouw.
  • Vermijd vooral het gebruik van open haarden en open kachels, gebruik nooit afvalhout en sluit je luchttoevoer nooit volledig af, ook niet om het vuur te laten overnachten.
  • Gebruik bij voorkeur de omgekeerde of Zwitserse methode om het vuur aan te maken. In dit filmpje zie je hoe dat moet.

  De belangrijkste tips om je houtverwarmingstoestel correct te gebruiken en correct te stoken vind je in de code van goede praktijk.

 2. Een tweede belangrijk element om hinder verder te beperken is een snelle verdunning en verspreiding van de rookgassen, weg van ventilatieopeningen, ramen en open terrassen.
  • Dat lukt alleen met een schoorsteen die voldoende hoog boven de dakrand van een plat dak of boven de nok van een hellend dak en de aanpalende gebouwen uitsteekt en voldoende verwijderd is van ramen en aanvoeropeningen van ventilatiesystemen (van jezelf en je buren).
  • Bovendien moet de diameter van het schoorsteenkanaal aan je kachel zijn aangepast. Anders trekt de schoorsteen slecht. Een vak­specialist kan zorgen voor de juiste afmetingen, materiaalkeuze, isolatieniveau en veilige en correcte plaatsing van de schoorsteen (met een minimum aan bochten of verslepingen) en een correcte aan­sluiting op de houtkachel.
  • Zorg er ook voor dat het hoogteverschil tussen de uitmonding van de schoorsteen en luchttoevoeropeningen in de nabije omgeving (bijv. van een ventilatiesysteem) minstens 2 meter bedraagt.

Meer info: zie de leidraad voor het voorkomen en beperken van hinder van rook.

In de leidraad wordt ook een beoordelingskader meegegeven, handig voor gemeentelijke overheden en professionelen voor de beoordeling van hindersituaties. Het kader identificeert mogelijke oorzaken van hinder en geeft aan welke acties je kan nemen om bestaande situaties met hinder door rook te verbeteren.

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Dit artikel maakt deel uit van de nieuwsbrief van oktober 2021.

Bekijk alle artikels »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.