Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Oktober 2021 / Beschermingsdijk aan Noordede in Bredene

Beschermingsdijk aan Noordede in Bredene

14-10-2021
Een 40-tal huizen in een woonwijk naast de Noordede in Bredene loopt een groter risico op overstromingsschade nu klimaatverandering de kans op hogere zeepeilen verhoogt. Om die woningen beter te beschermen legt de VMM een beschermingsdijk aan naast de Noordede.

De Nukkerwijk in Bredene ligt laag ten opzichte van de Noordede en is daardoor overstromingsgevoelig. De rivier kan hoge peilen bereiken wanneer het teveel aan water niet via het Maartensas in zee geloosd kan worden. De effecten van de klimaatverandering en de stijgende zeespiegel zullen dit risico in de toekomst nog doen toenemen.

De werken in het kort

De rechteroever wordt verhoogd met een gronddijk over een lengte van 500m. De dijk heeft een hoogte van 70 cm tot 120 cm. Daarnaast wordt ook een drainageleiding aangelegd om het lokale regenwater van het ingedijkte gebied af te voeren. Bij twee percelen is een gronddijk niet mogelijk omdat de beschikbare ruimte beperkt is. Op deze locatie wordt daarom een stalen damwand geplaatst.

Ecologisch luik

Het project zorgt ook voor een ecologische opwaardering van de Noordede. Voor de betonnen oever die in de jaren ’90 is aangebracht, bouwt de VMM een natuurtechnische vooroever. De vooroever zal op termijn een groene oever worden, zeker in vergelijking met de onbegroeide schanskorven en het beton van de huidige oever. Door de flauwe helling van de oever krijgen moerasvegetaties volop de kans krijgen om zich te ontwikkelen. We mogen rekenen op diverse vegetaties, gaande van waterplanten die metersdiep ondergedoken voorkomen tot de struweelvegetatie die slechts uiterst uitzonderlijk onder water komt te staan.

Volledig ontwikkeld oeverprofiel met alle gradaties van nat tot quasi droog (Ecologisch groenbeheer in de praktijk, IPC Groen Ruimte, 2001.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur: volledig ontwikkeld oeverprofiel met alle gradaties van nat tot quasi droog (Ecologisch groenbeheer in de praktijk, IPC Groen Ruimte, 2001.)

Blue Deal banner       Vlaamse relance banner

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Dit artikel maakt deel uit van de nieuwsbrief van oktober 2021.

Bekijk alle artikels »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.