Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / November 2023 / Update WEISS Geoloket

Update WEISS Geoloket

16-11-2023
Het WEISS Geoloket (Water Emission Inventory Support System) kreeg een inhoudelijke update waarbij de nieuwste resultaten uit het WEISS-model beschikbaar zijn. Je kan nu emissies raadplegen voor de jaren 2010, 2012, 2015, 2018, 2020, 2021 en 2022. Het WEISS computersysteem inventariseert zo accuraat mogelijk de locatie en de omvang van vervuilingsbronnen en de routes langs waar de vervuiling zich naar het oppervlaktewater verplaatst.

Volgende zaken in het WEISS Geoloket kregen een update:

  • De rioleringsdata van Vlaanderen werd uitgebreid met het gemodelleerde afwateringsstelsel van de haven van Antwerpen.
  • De bijdrage uit atmosferische depositie van stikstof (N) aan het oppervlaktewater werd voor alle jaren bijgewerkt met nieuwe resultaten uit VLOPS. De resultaten 2021 werden in WEISS overgenomen voor 2022.
  • De bijdrage van uit- en afspoeling nutriënten landbouwbodems aan het oppervlaktewater werd voor alle jaren bijgewerkt met nieuwe resultaten uit NEMO. De resultaten 2021 werden in WEISS overgenomen voor 2022.
  • De bijdrage uit grondwater van arseen en nikkel van referentiejaar 2020 werd berekend en toegevoegd voor alle jaren. In het geoloket wordt grondwater als nieuwe bron opgenomen.
  • Anthraceen werd als nieuwe verontreinigende stof toegevoegd.

Tenslotte werd de vormgeving van de emissiekaarten ook aangepast. Vroeger werden, afhankelijk van het zoomniveau, drie resoluties van de emissiekaart getoond: 500m, 250m of 50m. In de nieuwe versie wordt gebruik gemaakt van de piramide- en tegelfunctionaliteit van Geoserver bovenop de 50m kaart.  Dit systeem maakt het mogelijk om kaarten sneller weer te geven, ongeacht het gewenste zoomniveau. Op niveau Vlaanderen worden de patronen ook veel fijnmaziger getoond.

Ga naar het WEISS-geoloket >>

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.