Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / November 2021 / Standaard afgesproken om staat van riolering op te maken

Standaard afgesproken om staat van riolering op te maken

18-11-2021
Gemeentelijke riolen in Vlaanderen hebben een gemiddelde leeftijd van 40 à 50 jaar en zijn hierdoor onderhevig aan beschadiging en breuk. Met een preventieve inspectie kan de rioolbeheerder op voorhand ingrijpen waardoor veel hinder en kosten vermeden kunnen worden. De VMM werkte mee aan de ‘standaarden en minimumvoorwaarden m.b.t. inspectie’ die een uitbreiding vormen van de ‘Code goede praktijk van rioleringssystemen’. De ingezamelde informatie zal verzameld worden in de AWIS rioolinventaris.

Standaarden en minimumvoorwaarden goedgekeurd

Barsten, het ingroeien van wortels of andere beschadigingen kunnen de riolen doen breken. Lekkende riolen kunnen verzakking van het wegdek veroorzaken en de omgeving vervuilen. Door tijdig gepaste maatregelen te nemen, kunnen gemeenten hogere kosten die onverwachte rioolbreuken met zich meebrengen, vermijden. Er kan ook heel wat hinder en grote ecologische schade voorkomen of beperkt worden.

Tegen ten laatste 2027 moet elke gemeente of rioolbeheerder de toestand van het gemeentelijk rioleringsnetwerk verplicht in kaart brengen. Het Vlaamse Gewest wil zo de riooloperatoren aanzetten om een beter zicht te krijgen op de staat van de stelsels en op de ecologische, financiële en maatschappelijke risico’s die zich stellen. 

De gemeente of rioolbeheerder is verantwoordelijk voor deze inspecties en staat in voor de rapportering aan de toezichthouder. Maar hoe pak je dat nu uniform aan? De werkgroep Asset Management van de sector-organisatie Vlario heeft daarom een nota opgesteld waarin de standaarden en minimumvereisten m.b.t. inspectie van het rioolnetwerk worden omschreven. Op deze manier wordt de lat voor alle operatoren gelijk gelegd.

Lees Deel 10 in de code van goede praktijk rioleringssystemen.

 

 

Uitbreiding AWIS rioolinventaris

De eerste stap naar het in kaart brengen van de toestand, is het in kaart brengen van het netwerk. Om de risicokaart te kunnen opstellen, is basisinformatie nodig van het netwerk. De AWIS rioolinventaris databank krijgt een uitbreiding zodat deze informatie daarin kan aangebracht worden.

Per relevante leiding zal de basisinformatie minimaal bestaan uit :

  • risico van de leiding
  • type geplande inspectie
  • type en datum uitgevoerde inspectie
  • toestandsklasse

Deze aanvulling moet toelaten om vanuit de AWIS rioolinventaris een correcte opvolging van de invulling van de minimumvoorwaarden te doen.

Ben je als gemeente nog niet aangesloten bij de AWIS rioolinventaris? Aansluiten kan als gemeente of via een rioolbeheerder.

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Dit artikel maakt deel uit van de nieuwsbrief van november 2021.

Bekijk alle artikels »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.