Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / November 2021 / Het wordt nóg warmer, natter en droger

Het wordt nóg warmer, natter en droger

18-11-2021
Wat is de mogelijke impact van klimaatverandering in Vlaanderen? Eenvoudig uitgedrukt: meer hittegolven, meer en hevigere onweders, drogere zomers, nattere winters en een stijgend zeeniveau. Dat wisten we toch al? Dankzij het vernieuwde Klimaatportaal duik je nog dieper in de details en moet je vaststellen dat de impact nog sterker ingeschat moet worden dan we tot nu toe hebben aangenomen. De belangrijkste conclusies op een rijtje.

Meer hittestress

Het aantal hittegolfdagen kan toenemen van 4 in een gemiddelde zomer nu tot bijna 20 tegen 2050. Dat kan leiden tot heel wat extra hittestress met een belangrijke gezondheidsimpact bij erg jonge kinderen en ouderen.

Icoon hitteVooral de steden en het oosten van het land kunnen rond 2030 al bijna jaarlijks met belangrijke hittestress geconfronteerd worden. Tegen 2050 kan heel Vlaanderen er frequent mee te maken krijgen.

Lees meer over hitte » 

Meer droogte

Icoon droogteOok droogte kan zich de komende decennia vaker voordoen, en de droge periodes zullen dan langer duren én intenser zijn. Bodemvochtgehaltes lopen terug en debieten en waterstanden van waterlopen dalen. Dat kan leiden tot schade aan landbouwteelten en ecosystemen. Zo kan het aantal droogtedagen waarop gewassen droogtestress ervaren oplopen van 6 dagen in een gemiddeld jaar onder het huidig klimaat, naar 10 dagen tegen 2050. En ook het aantal dagen met een erg laag waterdebiet in waterlopen kan op die periode bijna verdubbelen. 

Lees meer over droogte »

Meer en heviger onweer

Icoon wateroverlastTegen 2050 kunnen hevige onweersbuien 3 keer vaker voorkomen dan nu. De hoeveelheid water die dan valt zal sterk toenemen. Het aantal gebouwen dat gevaar loopt voor wateroverlast, kan zo toenemen van 4,5 % in het huidig klimaat naar 7,8 % tegen 2050. Een toename van die gebouwen valt in iedere Vlaamse gemeente te verwachten, maar is het grootst op plaatsen met veel verharding en/of steile hellingen.

Leer meer over wateroverlast »

Voor meer belangrijke conclusies rond effecten en impacts, neem ook eens een kijkje bij:

Kunnen we dit aanpakken? Samen wel!

Het Klimaatportaal schetst de mogelijke problemen die gepaard gaan met verdere klimaatverandering in Vlaanderen. Maar de VMM werkt ook samen met partners aan mogelijke oplossingen om Vlaanderen klimaatbestendig te maken.

Meer daarover via het klimaatthema op onze website

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Dit artikel maakt deel uit van de nieuwsbrief van november 2021.

Bekijk alle artikels »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.