Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Mei 2023 / VMM faciliteert burgerwetenschap in COMPAIR-project

VMM faciliteert burgerwetenschap in COMPAIR-project

25-05-2023
De VMM is partner van het Europese COMPAIR-project, dat via burgerwetenschap data verzamelt rond verkeersstromen en luchtkwaliteit. In het project helpt de VMM lokale besturen om luchtkwaliteitssensoren te kiezen en burgers om met de sensor gemakkelijk de luchtkwaliteit in hun buurt te meten

De VMM werkt sinds 2021 mee aan het Europese Horizon 2020-project COMPAIR. Dit project verzamelt data rond mobiliteit en luchtkwaliteit via burgerwetenschap. De VMM helpt de lokale besturen om de betrokkenheid van de burgers te stimuleren en een beter luchtbeleid te ontwikkelen met de verkregen data. Momenteel ondersteunen we de gemeente Herzele, waar een proefproject loopt om de verkeersstromen en luchtkwaliteit in de gemeente te meten.

Proefproject in Herzele

Net na de paasvakantie voerde de gemeente een schoolstraat in de Burgemeester Matthysstraat in. Die straat is tijdens de schooluren aan het begin en einde afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Alleen fietsers, voetgangers en hulpdiensten mogen de straat in. Bewoners mogen de straat alleen verlaten met de auto als ze een doorlaatbewijs hebben en voorrang geven aan zwakkere weggebruikers.

De bedoeling van de schoolstraat is om de verkeersstroom en de luchtkwaliteit rond de school te verbeteren. Is er minder gemotoriseerd verkeer? Wordt het drukker in de omliggende straten en welke impact heeft dat op de luchtkwaliteit? Verbetert de luchtkwaliteit rond de school? Daarop wil het project een antwoord geven. Om dat te meten, staat bij verschillende inwoners van Herzele een verkeersteller (Telraam-sensor) en/of een luchtsensor.

VMM faciliteert luchtsensoren

De VMM helpt de gemeente in het proefproject door de betrokken burgers te informeren over de verschillende luchtsensoren. De deelnemende Herzeelse burgers volgden een workshop rond luchtkwaliteit met uitleg over de samenstelling van lucht, de bronnen van luchtvervuiling en het verschil tussen roet (black carbon), fijn stof (PM) en stikstofdioxide (NO2). Die drie stoffen worden door verschillende sensoren gemeten. De uitleg over de BC-meter, een luchtsensor die het roet in de lucht meet, was het belangrijkste want de deelnemers kregen zo’n meter mee naar huis, om mee data te verzamelen voor het proefproject. Met de data kan de VMM de lokale bijdrage van het verkeer in luchtvervuiling vastleggen. We kunnen ook de extra vervuiling vergeleken met een achtergrondlocatie bepalen. Met die data probeert VMM samen met de gemeente Herzele om het effect van de schoolstraat op het verkeer en de luchtkwaliteit te evalueren. Door de betrokkenheid van de burgers bij het project, vergroot de kennis van en het draagvlak om de luchtkwaliteit in de gemeente te verbeteren.

COMPAIR

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Logo Compair

Horizon logo met tagline

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.