Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Mei 2023 / Oproep Levend water: subsidie voor investeringen in gezondere waterlopen

Oproep Levend water: subsidie voor investeringen in gezondere waterlopen

25-05-2023
De waterkwaliteit van onze Vlaamse waterlopen laat nog vaak te wensen over. Daarom ondersteunt de VMM projecten van lokale waterbeheerders en lokale actoren die werken aan biodiversiteit, betere waterkwaliteit en herstel van waterbergend vermogen. Een project kan in aanmerking komen voor een subsidie van 50%.

Beheerders van kleinere waterlopen, lokale besturen, private eigenaars of organisaties, regionale landschappen … kunnen, met akkoord van de betrokken waterloopbeheerder, een projectidee indienen voor vrijdag 16 juni. De focus ligt op een structurele aanpak waarbij volgende maatregelen worden uitgerold:

  • Hydrologisch herstel van waterlopen door hermeandering, oeverherstel en verontdieping
  • Verwijderen van dijken en ontwateringsgrachten, plaatsen van knijpen, drempels, aantakken van oude meanders …
  • Natuurlijk inrichten van oevers en bescherming van de waterloop tegen verontreiniging via oeverzones
  • Ontwikkeling van speel- of rustplekken in en langs schone waterlopen

levend water

De steun gaat in eerste instantie naar investeringsprojecten met meerdere actoren die verschillende doelstellingen tegelijkertijd aanpakken, zoals de strijd tegen droogte en wateroverlast, het herstel van waterkwaliteit en biodiversiteit in de waterloop en de vallei, klimaatadaptatie, waterbeleving …

De projecten liggen bij voorkeur in prioritaire zones van het stroomgebiedbeheerplan 2022-2027 of in Europees vastgelegd Natura2000-gebied.

Meer weten?

Heb je vragen over deze oproep? Mail ons dan op

Bekijk de digitale infosessie over de projectoproep

Meer over deze oproep

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.