Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Mei 2022 / Circulair water voor aanpak droogte en waterschaarste

Circulair water voor aanpak droogte en waterschaarste

18-05-2022
Van Vlaanderen een circulaire koploper maken in Europa, dat is de uitgesproken ambitie van de Vlaamse Regering. De VMM en het Vlaams Werkgeversplatform zetten samen hun tanden in de opdracht om dat te realiseren op vlak van waterkringlopen. We onderzoeken hoe we circulair water nog meer kunnen inzetten als middel voor een duurzaam watergebruik en voor een robuust watersysteem in Vlaanderen.

Waarom inzetten op circulair water?

De uitdagingen waarmee overheden, bedrijven en de watersector vandaag en in de toekomst geconfronteerd worden, zijn erg groot en veel van die uitdagingen hebben een sterke link met water. Denk maar aan klimaatadaptatie, de omslag naar een circulaire economie, de energietransitie en veranderingen in watergebruik door droogte of wateroverlast. De rol van water in onze leefomgeving is aan het veranderen. Samen verantwoordelijkheid opnemen is nu meer dan ooit nodig en dus doen we dat ook.

Hoe pakken we het aan?

Circulair water 2We vertrekken vanuit de centrale vraag: hoe kunnen we circulair water nog meer inzetten als middel voor enerzijds duurzaam watergebruik en anderzijds voor een robuust watersysteem in Vlaanderen? Dit onderzoek leidt tot een concrete werkagenda, die een driver moet zijn voor acties rond circulair water en het centrale knooppunt vormt voor de belanghebbenden die initiatieven opzetten. Belangrijk hierbij is linken te leggen met lopende initiatieven, zoals de Blue Deal, het plan van de Vlaamse overheid dat de strijd aanbindt tegen droogte en waterschaarste.

 

Op korte termijn zet de werkagenda in op:

  • detecteren van drempels en knelpunten inzake circulair water;
  • detecteren van positieve leerlessen inzake circulair water;
  • detecteren van kansen voor innovatie, onderzoek en nieuwe initiatieven;

en hierrond acties opzetten met het oog op een stimulatie van circulair watergebruik.

Van agendapunt tot actie

Circulair water 1

Om onze doelen en ambities te realiseren werken we rond zeven werkpaden. Deze werkpaden sluiten aan bij de actuele prioriteiten om circulair water te versterken en/of te versnellen. Concrete acties in onze werkagenda hangen we op aan één of meerdere werkpaden. We bundelen onze kennis en krachten, we tonen hoe het kan en helpen goede voorbeelden van circulair watergebruik opschalen en versnellen.

Wie is al aan boord?

Gekoppeld aan de werkagenda is er een kerngroep samengesteld die bestaat uit:

  • Beleid: VMM, Departement Landbouw & Visserij, VLAIO, VVSG (lokale overheden)
  • Cross-sectoraal: Vlaams Werkgevers Platform (vertegenwoordigd vanuit Fevia Vlaanderen), VOKA, Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), Fedustria, NAV
  • Watersector: Aquafin, Aquaflanders, Watercircle.be, VLARIO
  • Landbouw: Boerenbond
  • Innovatie: Vlakwa

De werkagenda waterkringlopen en bijhorende kerngroep geeft ook invulling aan het Platform Circulair Water binnen de werking van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) platformwerking water.

Neem jij ook actie?

Wij hopen op termijn alle actoren te betrekken die mee willen nadenken en bereid zijn om engagement op te nemen. Flexibiliteit en wendbaarheid zijn voor ons centrale kernbegrippen. We willen rekening houden met andere initiatieven die lopen in andere fora en complementair werken.

Wil jouw organisatie of bedrijf mee koers zetten naar een circulaire waterketen? Heb jij frisse ideeën of wil je ontdekken hoe de circulaire manier van werken een vast onderdeel van jullie werking kan worden? Schrijf dan mee aan het toekomstverhaal van circulair water!

Meer weten of mee doen » 

 

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Dit artikel maakt deel uit van de nieuwsbrief van mei 2022.

Bekijk alle artikels »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.