Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Maart 2022 / Slim meten van pesticiden

Slim meten van pesticiden

10-03-2022
De VMM meet sinds kort pesticiden in oppervlaktewater met behulp van een speciaal hiervoor ontworpen monsternametoestel. Het toestel maakt het mogelijk om grotere hoeveelheden water te scannen en dus vergroot de kans om verschillende stoffen op te sporen. Het kan ook lagere concentraties detecteren, waardoor we ook de bronnen van deze stoffen beter in kaart kunnen brengen.

Actieve monstername van pesticiden

Om een beter beeld te krijgen over welke stoffen aanwezig zijn in het milieu is het belangrijk om te meten. En vandaag gebeurt dat alsmaar slimmer en slimmer. De VMM meet sinds kort pesticiden met behulp van een speciaal hiervoor ontworpen monsternametoestel. Het toestel neemt actief watermonsters, aan een vast volume en over een vooraf ingestelde tijdsperiode. Het water wordt verdeeld over speciale discs of filters, die verschillende soorten pesticiden kunnen detecteren.

Op deze manier kunnen we een groot volume water screenen op aanwezigheid van pesticiden, Hierdoor is er meer kans om de verschillende stoffen terug te vinden. Een bijkomend voordeel is dat met deze techniek veel lagere concentraties kunnen gedetecteerd worden in vergelijking met de klassieke schepmonsters. Hierdoor wordt het ook mogelijk om de bronnen van deze stoffen beter in kaart te brengen.

Alle meetresultaten zullen gepubliceerd worden op onze website www.vmm.be van zodra ze beschikbaar zijn.

Slim meten pesticiden

Dialoog met de sector

We zullen de nieuwe techniek inzetten voor toekomstige monitoringsprojecten in prioritaire of beschermde gebieden, zoals vb. drinkwaterwingebieden. Het toestel wordt voornamelijk gebruikt op plaatsen waar er al problemen zijn met pesticiden.

De meetresultaten brengen in beeld waar er in het milieu pesticiden aanwezig zijn en wat hun mogelijke bronnen zijn. Met die resultaten kunnen we vervolgens actief met de betrokken belanghebbenden en de land- en tuinbouwsector in dialoog gaan. Gebruikers worden snel op de hoogte gebracht van de meetresultaten, en dus over hun impact op het milieu. Hierdoor moedigen we aan om pesticiden op een bewuste manier te gebruiken, d.w.z. toepassing op de juiste manier en binnen de toegelaten periode. We sensibiliseren de sector en proberen negatieve effecten door slecht gebruik te verminderen. Op die manier worden slimme en gerichte metingen gebruikt om de emissies van pesticiden naar het oppervlaktewater te reduceren.

Slim meten pesticiden 2

Welke impact hebben pesticiden?

De aanwezigheid van pesticiden en hun afbraakproducten zorgt voor een sterke belasting van het waterleven. Verhoogde concentraties van insecticiden of herbiciden hebben een negatief effect op het watersysteem, waardoor de Europese waterkwaliteitsdoelstellingen niet gehaald worden. Zo tasten pesticiden de fauna en flora in oppervlaktewater aan, maar ze kunnen ook drinkwaterwingebieden vervuilen.

Pesticiden komen voornamelijk via afstroming in oppervlaktewater terecht (vb. na intensief gebruik en hevige regenval). De concentratie aan stoffen piekt dan even kortstondig, maar verdwijnt snel weer. Met de klassieke monsternamemethoden via schepstalen missen we die piekmomenten vaak, waardoor het niet mogelijk is om de bronnen te achterhalen. Dat zorgt ervoor dat de problematiek van pesticiden in het milieu onderschat wordt.

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Dit artikel maakt deel uit van de nieuwsbrief van maart 2022.

Bekijk alle artikels »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.