Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Maart 2022 / Op weg naar proper en gezond oppervlaktewater

Op weg naar proper en gezond oppervlaktewater

10-03-2022
De Vlaamse Regering trekt jaarlijks heel wat geld uit voor de (her)aanleg van rioleringen. Het is een van de cruciale actiepunten op weg naar proper en gezond oppervlaktewater in Vlaanderen. Vlaams minister van omgeving Demir keurde hiervoor twee belangrijke programma’s van de VMM goed.

Op voorstel van de VMM keurde minister Demir op 4 februari twee programma’s goed:

  1. Het bovengemeentelijke investeringsprogramma (Optimalisatieprogramma of kortweg OP) 2022-2026
  2. Het Subsidieprogramma voor gemeentelijke investeringen (kortweg GIP) 2021 deel 1

Optimalisatie

Naast een investeringspakket van 100 miljoen euro aan investeringen in de verdere uitbouw én optimalisatie van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur (zuiveringsinstallaties & transportleidingen), omvat het OP 2022 ook 140 miljoen euro aan gemeentelijke investeringen die door Aquafin zullen worden uitgevoerd.

Gemeentelijke investeringen

Om het rendement van de bovengemeentelijke investeringen te verhogen zijn er in een aantal gevallen ook nog inspanningen nodig van de betrokken gemeenten. Daarom werd bij de opmaak van het subsidieprogramma 2021 voornamelijk ingezet op deze gemeentelijke rioleringsprojecten. Dit zorgt niet alleen voor een maximaal rendement, maar moet ook de hinder voor de omwonenden beperken.

RioleringHet GIP2021/1 is een beperkt programma, dat ook inzet op een beperkte doorlooptijd, aangezien de projecten binnen de 5 jaar zullen moeten gegund zijn. Door slechts een beperkt programma op te dragen, geven we ook extra ruimte aan de lokale besturen en rioolbeheerders om de lopende projecten verder af te werken. De laatste jaren werden namelijk enkele zeer omvangrijke programma’s opgedragen waarvan het laatste met een zeer strikte timing.

Om de gemeenten bij de verdere uitwerking van betrokken projecten te ondersteunen, zal Aquafin zoals de voorbije jaren ook nu weer enkele projecten uitvoeren die specifiek focussen op het ‘anders omgaan met water’ en het ontwerpen van klimaatrobuuste  rioleringsinfrastructuur. Daarbij moet ook de betrokkenheid van omwonenden aan bod komen. Een goed voorbeeld is het pilootproject ‘Tuinstraten’ in Antwerpen (OP 2020) dat op dit moment al deels in uitvoering is, en dat samen met andere projecten als inspiratiebron kan dienen voor de lokale overheden en rioolbeheerders.

Ga naar het geoloket Saneringsinfrastructuur en bekijk de projecten per programma »

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Dit artikel maakt deel uit van de nieuwsbrief van maart 2022.

Bekijk alle artikels »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.