Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Maart 2022 / CIW gaat voor nieuwe manier van werken

CIW gaat voor nieuwe manier van werken

10-03-2022
De wateruitdagingen in Vlaanderen hebben meer dan ooit een gezamenlijke, integrale en ambitieuze aanpak nodig. Daarom heeft de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) haar werking over een andere boeg gegooid. We kiezen voor een partnerschap dat gedeelde verantwoordelijkheid en co-creatie nastreeft en waarbij we alle betrokkenen binnen het waterlandschap samenbrengen via projectwerking en platformwerking.

Klimaatverandering, grondstoffenschaarste, digitalisering, verstedelijking, …. maatschappelijke en economische evoluties gaan alsmaar sneller. Als individuele organisatie of bedrijf is het niet evident om hierop een gepast antwoord te vinden. Afhankelijk van hoe we die vraagstukken benaderen - ieder voor zich of samen -  blijven we vastlopen of komen we tot innovatieve oplossingen.

Platformwerking: samen grenzen verleggen

Met de platformwerking kiezen we voor een meer open samenwerking. Eén die talenten en expertise over organisatiegrenzen heen verbindt om zo een antwoord te kunnen bieden op complexe of actuele vraagstukken. Het is een plek waar we kennis en expertise uitwisselen, nieuwe ideeën aftoetsen, kansen verkennen en samenwerkingsverbanden opzetten.

Foto grenswaterloopVoor vijf waterthema’s neemt de CIW het voortouw: (1) onderzoek, ontwikkeling en innovatie, (2) circulair watergebruik, (3) data en digitalisering, (4) Europees waterbeleid en (5) communicatie. Dit zijn alle thema’s die de watersector sterk aanbelangen en die dus ook connecteren met het werkveld van onze partners. Denk maar aan het Europese waterbeleid. Zo zit bv. VLARIO als EWA-partner (European Water Association) mee aan tafel binnen het Europaplatform, waar we elkaar informeren over de waterdossiers die op de gesprekstafel van Europese fora liggen en over de visies en standpunten van de verschillende partijen, zodat we vanuit Vlaanderen nog meer met één stem kunnen spreken.

Projectwerking: samen verantwoordelijkheid opnemen

Nog meer dan de platformwerking staat bij de projectwerking co-creatie centraal. Proper, voldoende en veilig water is immers niet enkel een verantwoordelijkheid van waterbeheerders en overheden, maar van de hele samenleving. Vanuit dat principe gaan we binnen de projectwerking aan de slag.

We zetten samen de prioriteiten uit, bekijken welke partners betrokken zijn en wie aan zet is. En dat hoeft niet altijd een waterbeheerder of Vlaamse overheidsdienst te zijn. Met de projectwerking willen we de eerder passieve aanpak waarbij sommige partners enkel van aan de zijlijn participeren, overstijgen.

Foto rivierDe blauwdruk voor hemelwater- en droogteplannen, het klimaatbestendig maken van de hemelwaterverordening, onderzoek naar de haalbaarheid van een infiltratiebonus, de mogelijkheden van decentrale waterzuiveringsconcepten zijn maar enkele voorbeelden van projecten waar de watersector een trouwe gesprekspartner is of zelfs voortrekker.

Na één jaar projectwerking hebben we onlangs een balans opgemaakt. Daaruit blijkt dat de projectwerking een impuls gegeven heeft aan de samenwerking binnen het integraal waterbeleid. Het valt ook op dat steeds meer diverse onderwerpen binnen de projectwerking opgepakt worden. Een signaal dat we met de vernieuwde CIW een goede keuze gemaakt hebben.

CIW in een notendop

De CIW organiseert sinds 2004 het overleg over het integraal waterbeleid en staat in voor de coördinatie en de afstemming tussen de verschillende betrokken actoren in Vlaanderen. De VMM is voorzitter van de CIW en coördineert het integraal waterbeleid.

Meer weten over de vernieuwde CIW-werking? 

Surf naar www.integraalwaterbeleid.be »

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Dit artikel maakt deel uit van de nieuwsbrief van maart 2022.

Bekijk alle artikels »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.