Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Maart 2015 / Lozing waswater scrubbers zeeschepen onderzocht

Lozing waswater scrubbers zeeschepen onderzocht

11-03-2015
Nieuwe internationale regelgeving voor de zwaveluitstoot van scheepsmotoren zorgt ervoor dat meer en meer schepen uitgerust worden met scrubbers voor het ‘wassen’ van uitlaatgassen. Dat waswater vormt een nieuwe potentiële verontreinigingsbron op zee, maar ook in onze havens. De VMM werkt nu mee aan een project van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en de Universiteit Antwerpen om de impact in kaart te brengen.

Een scrubber wast de uitlaatgassen van zware stookolie en voorkomt zo dat zwavel en andere verontreinigende stoffen in de lucht terechtkomen.  Maar die stoffen komen dan wel terecht in het waswater dat nadien geloosd wordt.

Om mogelijke regelgeving voor deze nieuwe lozingsbron te onderbouwen, is er nu een project gestart om de aard en impact te kunnen inschatten. In het najaar van 2014 zijn er voor het eerst stalen genomen van het waswater op een zeeschip. De aanwezigheid van sulfaat, koper, chroom, nikkel, vanadium, zink, PAK en zuurtegraad werd nagegaan. Het VMM-labo maakte ook een inventaris op van potentiële verontreinigende stoffen door middel van een screeningstechniek.

Uit de resultaten van deze monsterneming kunnen nog geen sluitende conclusies getrokken worden. Toch is nu al duidelijk dat de lozing van het open systeem een impact heeft op de waterkwaliteit (PAK, metalen) en dus ook op de waterbodem. Een gesloten systeem met beperkte lozing en ophaling van het slib  zal een kleinere milieu-impact hebben.

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

De VMM houdt je met haar nieuwsbrief op de hoogte van het belangrijkste milieunieuws.

Editie maart 2015

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.