Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Juni 2021 / Betere milieuprestaties dankzij milieumanagementsysteem EMAS

Betere milieuprestaties dankzij milieumanagementsysteem EMAS

18-06-2021
De VMM vraagt van bedrijven en burgers grote inspanningen voor een beter leefmilieu. We vinden het dan ook niet meer dan logisch om een voorbeeld te zijn voor anderen. Dankzij het milieumanagementsysteem EMAS evalueren, rapporteren en verbeteren we al acht jaar de milieuprestaties van de VMM.

Milieuprestaties 2013-2020 ver boven verwachtingen

De doelen die de VMM in 2013 bepaalde voor 2020 werden bijna allemaal behaald en de resultaten liggen boven de verwachtingen.  De meeste van deze doelstellingen behaalden we al in 2019, nog voor de coronapandemie uitbrak. De coronamaatregelen hebben de resultaten nog versterkt.

  • Het papierverbruik per werknemer daalde van 19,6 kg in 2011 naar 4,6 kg in 2020. Dat is een besparing van 76%. Omdat de behoefte om te printen zo sterk gedaald is, wordt het aantal printers bij VMM drastisch beperkt en voorziet de VMM geen eigen grootformaatprinters meer.
  • Het aantal gereden kilometers voor dienstverplaatsingen daalde tussen 2012 en 2020 met 30%.
  • De koolstofvoetafdruk daalde tussen 2015 en 2020 met 25%.

Enkele opvallende trends tussen 2013 en 2020:

  • Het elektriciteitsverbruik daalde met 30% per werknemer: van 5113 kWh naar 3580 kWh.  
  • Het gasverbruik daalde met 64% tot 43 kWh/m².
  • Het waterverbruik daalde met 62% per werknemer en bedraagt in 2020 nog 3 261 m³ of 4,5 m³ per werknemer. 
EMAS-coördinator Sander Devriendt


Sander Devriendt, EMAS-coördinator: 
"Interne Milieuzorg is heel belangrijk bij de VMM. Door de inspanningen van alle personeelsleden konden we doorheen de afgelopen jaren mooie resultaten voorleggen. Samenwerking brengt ons verder en zorgt ervoor dat onze milieuprestaties alleen maar verder zullen verbeteren. Onze ambities voor de toekomst zijn hoog en de VMM gaat die uitdaging vol overtuiging aan." 

EMAS-registratie verlengd

Op 12 mei kreeg de VMM een schitterende beoordeling voor haar milieuprestaties en werd de EMAS-registratie voor de 15 VMM-locaties verlengd.

Bekijk de milieuverklaring 2021

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Dit artikel maakt deel uit van de nieuwsbrief van juni 2021.

Bekijk alle artikels >>

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.