Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Juni 2021 / Automatische grondwaterdata via slimme sensoren naar de ‘cloud’

Automatische grondwaterdata via slimme sensoren naar de ‘cloud’

18-06-2021
De VMM zet sterk in op het gebruiken van vernieuwende technieken uit andere domeinen. Zo worden meer en meer componenten van ‘Internet of Things’ (IoT) ingezet in de operationele werking van de meetnetten van de VMM. Sinds kort zijn 50 IoT-peilmodules beschikbaar om waterstanden op de onbevaarbare waterlopen te monitoren en de data meteen te publiceren. Dit gebeurde in een samenwerking tussen de VMM en de 5 Vlaamse provincies.

Automatische registratie

De IoT-peilmodules kunnen ook ingezet worden voor de metingen van grondwater. Het meten van grondwaterstanden heeft specifieke uitdagingen. Regelmatig worden die al gemeten via automatische sensoren, maar deze automatische metingen worden nog niet vaak in real time ontsloten.  De VMM verfijnt nu de IoT- technologie verder om ook grondwaterdata automatisch te registreren en snel als open data beschikbaar te stellen. Met de nieuwe sensoren zal de recentste toestand en evolutie van de grondwaterstanden dagelijks kunnen opgevolgd worden. In een proefopstelling worden nu de grondwaterstanden gemeten in de omgeving van het dorpsplein van Lochristi.

Hoe is het opgebouwd?

De meetsensor is van hoge kwaliteit en meet de grondwaterstanden tot op de centimeter nauwkeurig. De installatie werd zo klein en compact mogelijk gemaakt waardoor de elektronica volledig veilig ingebed zit in de robuuste peilbuis. Omdat de metingen ondergronds gebeuren, kan geen zonne-energie worden gebruikt zoals bij bovengrondse meetposten. Het hele systeem is daarom heel energiezuinig gemaakt zodat de batterij gevoede installatie verschillende jaren autonoom en kwaliteitsvol kan blijven meten en de data afleveren. De recentste grondwaterstand wordt telkens om middernacht doorgestuurd.

De installatie is modulair opgebouwd waarmee zowel de sensor als de andere componenten in de toekomst makkelijk kunnen worden vervangen of geüpgraded.

Open data via een cloud-platform

De data worden door de inzet van de jongste ‘Narrow Band’ (LTE-M) communicatietechnologie verbonden met een dataplatform in de cloud. De gegevens worden daar tijdelijk gearchiveerd en stromen door naar de waterinfo.be dataomgeving van de VMM.

De grondwaterdata zijn als open data via de webservice van waterinfo.be beschikbaar voor verder gebruik.

Proefopzet

We maakten een testopstelling van een grondwaterproefstation in Lochristi en kunnen deze data dag per dag opvolgen. Zo zie je hier de metingen van de voorbije maand.

De resultaten van de proefopstelling worden nu verder gebruikt om een 100-tal grondwaterposten te automatiseren tegen 2022. Hiermee draagt de VMM actief bij aan de actie ‘Digitaal meetnet water’ uit de Blue Deal, zodat droogteperiodes nog sneller gedetecteerd kunnen worden en de effecten van maatregelen van dichtbij opgevolgd.

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Dit artikel maakt deel uit van de nieuwsbrief van juni 2021.

Bekijk alle artikels >>

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.