Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Juni 2019 / Slibruiming Grote Laak in afwachting van volledige sanering

Slibruiming Grote Laak in afwachting van volledige sanering

19-06-2019
Het slib van de Grote Laak in Laakdal is sterk verontreinigd met voornamelijk zware metalen en chloriden. In afwachting van de integrale sanering, waarbij ook de oevers en de vallei worden aangepakt, zullen we slib ruimen ter hoogte van Laakdal en Tessenderlo. In totaal zullen we 5400 m³ slib verwijderen. De werken zijn gestart in mei en zullen zo’n 6 maanden duren.

De slechte kwaliteit van het slib in de Grote Laak is het gevolg van de historische lozingen van voornamelijk Tessenderlo Chemie (nu Tessenderlo Group). De lozingen van de verontreinigende stoffen zijn ondertussen zeer sterk gereduceerd.Dat betekent dat de integrale sanering mogelijk wordt. Om te voorkomen dat het verontreinigde slib via overstromingen toch nog op aanpalende landbouwgrond terecht komt, ruimen we in afwachting preventief al 5400 m³ slib uit de beek.

Preventief slibruimen

Het slib wordt geruimd ter hoogte van 2 prioritaire trajecten in Laakdal en Tessenderlo. In totaal gaat het over een lengte van ongeveer 3 km. De werken zijn gestart begin mei 2019 en zullen 6 maanden duren.

Grote Laak 2Grote Laak 3

Waar naartoe?

Het geruimde slib komt in eerste instantie terecht in 3 ontwateringsbekkens. In deze bekkens kan het slib ‘ontwateren’ (het  ontwateringswater stroomt terug naar de waterloop) en zo blijft de transportafstand van het natte slib klein. Eens het slib droog is, vermoedelijk na een 4-tal maanden, zal het afgevoerd worden naar de stortplaats Kepkensberg. Het geruimde slib wordt er op een duurzame en veilige manier opgeslagen.

Naar een integrale sanering

In de komende periode bereiden we de integrale sanering van de Grote Laak voor. Naast de waterloop zullen daarbij ook de oevers en de vallei aangepakt worden.

In een eerste fase wordt aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de verontreiniging in zowel de waterbodem, de oevers als het valleigebied. In het bodemsaneringsproject wordt de meest aangewezen saneringsmethodiek onderzocht en concreet vorm gegeven. De planning is om met de sanering van de Grote Laak te starten na afronding van de sanering van de Winterbeek. Dit kan vermoedelijk in 2021-2022.

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.