Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Februari 2023 / Update WEISS Geoloket

Update WEISS Geoloket

09-02-2023
Het WEISS Geoloket (Water Emission Inventory Support System) kreeg een inhoudelijke update waarbij de nieuwste resultaten uit het WEISS-model beschikbaar zijn. Je kan nu emissies raadplegen voor de jaren 2010, 2012, 2015, 2018-2021. Het WEISS computersysteem inventariseert zo accuraat mogelijk de locatie en de omvang van vervuilingsbronnen en de routes langs waar de vervuiling zich naar het oppervlaktewater verplaatst.

Volgende zaken in het WEISS Geoloket kregen een update:

  • De emissies van zware metalen door bodemerosie werden opnieuw ingeschat op basis van nieuwe gegevens. Voor bodemkwaliteit werden bodemstalen gebruikt die werden genomen in de periode 2011-2015 in landbouwgebied (bron: Bodemkundige Dienst van België) en VLAREBO streefwaarden. Sedimenthoeveelheden voor het referentiejaar 2019 komen uit het sedimentmodel van het Vlaams Planbureau voor Omgeving. De resultaten werden voor alle jaren in WEISS overgenomen (2010-2021).
  • De bijdrage uit atmosferische depositie van metalen en polyaromatische koolwaterstoffen (PAK) aan het oppervlaktewater werd opnieuw gemodelleerd op basis van luchtemissies voor het referentiejaar 2019 en nieuwe berekeningen. De resultaten werden in WEISS overgenomen voor de jaren 2019-2021, en geïnterpoleerd van 2012 (metalen) en 2014 (PAK) naar 2019 voor de tussenliggende jaren 2015 en 2018.
  • De kaartlagen die op de emissiekaarten getekend kunnen worden, zoals de waterlichamen, zuiveringsgebieden en de ligging van de RWZI’s en overstorten, werden geactualiseerd waar nodig.

Nieuwe functies

We introduceerden of verbeterden ook een aantal nieuwe functies:

  • De emissiekaarten verschijnen sneller, ook bij het zoomen naar een bepaald gebied.
  • Je kan de minimum- en de maximumwaarde van de kleurenlegende nu zelf instellen. Het is nu ook duidelijker in de legende welke klassenindeling toegepast wordt (kwantielen, min/max of manueel). Je kan aanpassingen in de legende ook onmiddellijk zien op de kaart.
  • Je kan de emissiewaarde in een pixel van een emissiekaart nu ook opvragen via de nieuwe pin-functionaliteit.
  • Bepaalde punten (RWZI’s, overstorten …), lijnen (waterlopen …) en zones (gemeenten, zuiveringsgebieden …) kan je nu ook individueel opvragen in de 12 overlaykaarten met de nieuwe pin-functionaliteit.
  • De 3 zoomniveau's voor de emissiekaarten (500x500; 250x250; 50x50 m) tonen de totale waarde per pixel (geen dichtheid meer). Dat is intuïtiever. Je kan het actuele zoomniveau nu ook zien in de legende.

Kaart WEISS

Naar het WEISS-geoloket »

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.