Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / December 2021 / Nieuw Europees project: CompAIR

Nieuw Europees project: CompAIR

14-12-2021
CompAIR is de naam van het nieuwe Europese project waarbij de VMM samen met 14 partners tools zal ontwikkelen die burgers toelaten om hun eigen impact op het milieu in te schatten en hun gedrag aan te passen zodat dit een positieve invloed heeft op het leefmilieu.

In november 2021 is een nieuw Horizon2020 project gestart: CompAIR. VMM is één van de Vlaamse partners in dit project. In dit project kunnen we nieuwe oplossingen uitwerken voor een sterkere lokale inschatting van de luchtkwaliteit en een basis leggen voor bijkomend gezondheidsonderzoek.

Digitaal Vlaanderen coördineert het driejarige project waarin 15 organisaties uit 6 verschillende Europese landen samenwerken (België, Bulgarije, Duitsland, Griekenland, Verenigd Koninkrijk en Nederland).

Doel van het project

In CompAIR zullen lokale autoriteiten en burgers samenwerken om experimenten met burgerwetenschap uit te voeren rond luchtkwaliteit en klimaat. Het doel van dit project is burgers tools aanreiken om hun eigen impact op milieu en klimaat beter te kunnen inschatten. Dit gaat van meettoestellen tot dashboards en zelfs ‘augmented reality’. Hierdoor willen we een gedragsverandering teweegbrengen bij inwoners met het oog op hun eigen gezondheid en hun leefomgeving.   

Dynamische blootstelling

De VMM zal een pilootexperiment uitrollen waarin burgers uitgerust worden met luchtkwaliteitssensoren om hun persoonlijke blootstelling aan luchtvervuiling te meten. Deze methode houdt rekening met de verplaatsingen die ze ondernemen doorheen de dag. Dit is wat we noemen dynamische blootstelling aan luchtvervuiling. Via dit experiment zullen data verzameld worden die ook gebruikt kunnen worden in tools voor beleidsmakers. Zo zal het bijvoorbeeld mogelijk zijn om blootstellingshotspots te detecteren en zo gerichter te werk te gaan in het aanpakken van de luchtkwaliteitsproblematiek. Deelnemers krijgen dan weer zicht op meer of minder vervuilde routes die ze volgen.

Coördinerende rol van VMM

Verder zal VMM een coördinerende rol opnemen voor de andere twee Vlaamse pilootexperimenten:

  1. De eerste gaat over het in kaart brengen van de impact van het invoeren van een schoolstraat op het gebruik van de verschillende vervoersmodi.
  2. In de andere pilootstudie integreren we verkeers- en luchtkwaliteitsgegevens in een “virtueel Vlaanderen” (een zogenaamde “Digital twin”).

Daarnaast zal de VMM die een jarenlange ervaring heeft met burgerwetenschap ook een adviserende rol opnemen bij het toepassen van burgerwetenschap in de buitenlandse pilootexperimenten.  

Bezoek de compAIR-website (in aanbouw) voor meer info »

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Dit artikel maakt deel uit van de nieuwsbrief van december 2021.

Bekijk alle artikels »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.