Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / December 2021 / Baggerwerken geven vestinggrachten rond Ieper meer zuurstof

Baggerwerken geven vestinggrachten rond Ieper meer zuurstof

14-12-2021
In november zijn de baggerwerken in de vestinggracht rond Ieper gestart. Wie Ieper zegt, denkt aan de wereldoorlogen en munitie die in de grond is achtergebleven. Daarom worden er voor deze werken uitgebreide veiligheidsmaatregelen genomen, in nauwe samenwerking met de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) en de stad Ieper. De kans is groot dat er in het slib op de bodem oude munitie gevonden zal worden, want de vestingen zijn nog nooit zo grondig geruimd sinds de Eerste Wereldoorlog.

Waarom het slib ruimen?

De Ieperse Vauban vestingen maken deel uit van een complex watersysteem. De stadsgrachten zorgen mee voor de goede waterafvoer vanuit het hoger gelegen Heuvelland en kunnen als waterbuffer dienen tijdens droge zomermaanden. Maar momenteel ligt er meer dan één meter slib in de vestinggrachten. Het aanwezige slib vermindert de buffercapaciteit en verhindert de goede waterafvoer. Bovendien is het slib licht vervuild, met overschrijdingen voor lood en minerale olie.

De slibruiming is ook belangrijk voor de ecologische waarde en visuele kwaliteit van de vestinggracht rond de bekende Menenpoort. De dikke sliblaag bevat veel nutriënten die voor algengroei zorgen. De algen produceren gassen die nefast zijn voor het waterleven. Een grondige slibruiming dringt zich dus op.

Ieper 1

Gevaar voor oude munitie

Een scan van het slib met een magnetometer leert ons dat er meer dan 700 verdachte ferrometaal objecten in het slib liggen: mogelijks gevaarlijke toxische munitie. Daarom worden in nauwe samenwerking met de stad Ieper tijdens de ruimingswerken verhoogde veiligheidsmaatregelen genomen. De buurtbewoners werden geïnformeerd op een buurtvergadering. Het slib wordt op een veilige manier geruimd. Er wordt onder andere met een grotere kraan met een bomvrije cabine gewerkt.  Alle slib wordt onmiddellijk gezeefd op een rooster met mazen van 4cm. Wordt er munitie gevonden, dan zal het onmiddellijk afgevoerd worden door DOVO. Het gezeefde slib kan dan veilig afgevoerd worden naar een tijdelijk ontwateringsbekken.

In het totaal zal er ongeveer 12000m³ slib afgevoerd worden en zullen de werken vermoedelijk een drietal maanden in beslag nemen.

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Dit artikel maakt deel uit van de nieuwsbrief van december 2021.

Bekijk alle artikels »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.