Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / December 2018 / Geef mee richting aan het toekomstige waterbeleid

Geef mee richting aan het toekomstige waterbeleid

18-12-2018
Op 19 december is het openbaar onderzoek over de waterbeleidsnota 2020-2025 gestart. Die nota bevat de krachtlijnen van de visie van de Vlaamse Regering op het toekomstige waterbeleid. Ook de grote waterbeheerkwesties rond de kwaliteit van het oppervlaktewater en de toestand van het grondwater in Vlaanderen, komen in de nota aan bod.

Breed omvattende visie op toekomstig waterbeleid

Welke accenten en ambities vind je in deze nieuwe visie?

  • Waterschaarste op verschillende fronten samen aanpakken
  • Nieuwe technologieën en innovaties aanspreken
  • Nog meer inzetten op partnerschappen
  • Gedragsverandering creëren

Hoe tot stand gekomen?

De nota is voorbereid binnen de CIW. Ook de VMM werkte hieraan mee, samen met o.a. gemeenten en middenveldorganisaties. We hebben samen nagedacht over de prioriteiten voor het waterbeleid van morgen en de belangrijkste resultaten opgenomen in de waterbeleidsnota.

Benieuwd naar jouw mening

Als visiedocument geeft de waterbeleidsnota richting aan de volgende stroomgebiedbeheerplannen en andere initiatieven. De nota belangt iedereen aan die van dicht of ver bij het waterbeleid betrokken is. Vanaf 19 december kan iedereen dan ook de integrale tekst nalezen en zelf zijn mening en suggesties geven via het inspraakformulier.

Surf naar www.volvanwater.be  

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.