Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / April 2024

April 2024

Actiemogelijkheden voor gemeenten richting propere waterlopen

Water speelt een essentiële rol in de biodiversiteit en de kwaliteit van ons leefmilieu. Het staat centraal in de stedelijke infrastructuur, landbouw en industrie, en in de recreatie voor jong en oud. Steden en gemeenten kunnen er mee voor zorgen dat er proper water is voor hun inwoners, bedrijven en omgeving. Zo wordt de leefbaarheid van steden en gemeenten verhoogd.

Hefbomen voor klimaatbestendige steden en gemeenten

De strijd tegen klimaatverandering en haar impact is een van de meest urgente uitdagingen. Steden en gemeenten zitten aan het stuur om de effecten van klimaatverandering op onze omgeving te milderen. Zij beschikken over de hefbomen om de leefbaarheid van hun omgeving voor hun inwoners ook in de toekomst te garanderen.

Efficiënt rioolbeheer: hoe kunnen gemeenten het verschil maken?

Iedereen produceert afvalwater. Een goede verwerking van dat afvalwater is belangrijk voor het milieu en de volksgezondheid. Door klimaatverandering met meer extreme weersomstandigheden komen er vaker intense regenbuien voor die ertoe leiden dat er op korte tijd heel veel regenwater terechtkomt bij het afvalwater in de riolering. Kan de riolering dat water niet slikken, dan komt dat ongezuiverd afvalwater in straten, huizen en de natuur terecht. Met een efficiënt afvalwaterbeheer beschermen we onszelf en onze omgeving daartegen.

Lokale maatregelen tegen droogte en wateroverlast

De klimaatverandering laat zich in Vlaanderen vooral voelen met toenemende periodes van aanhoudende droogte en intensere neerslag die leidt tot overstromingen. Steden en gemeenten kunnen de uitdaging aangaan door werk te maken van concrete oplossingen rond droogte en waterbeheer. Hiermee hebben ze een grote impact op de leefbaarheid voor hun inwoners en hun omgeving.

Instrumenten voor een betere lokale luchtkwaliteit

Zuivere lucht is essentieel voor onze gezondheid. De VMM meet daarom de luchtkwaliteit, maakt luchtbeleidsplannen, is actief op het terrein, evalueert en stuurt bij waar nodig. Dat doen we samen met steden en gemeenten. Zij kunnen er mee voor zorgen dat de luchtkwaliteit verbetert en de leefbaarheid er voor hun inwoners op vooruit gaat.

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.