Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / April 2023 / Europese samenwerking voor een betere lokale luchtkwaliteit

Europese samenwerking voor een betere lokale luchtkwaliteit

20-04-2023
Met LIFE CityTRAQ start een internationaal project waarbij de VMM met vijf Europese partners samenwerkt rond een betere lokale luchtkwaliteit. Dat gebeurt aan de hand van verkeerstellingen en luchtkwaliteitsmetingen. Een screening- en scenariotool zal lokale besturen helpen om maatregelen uit te werken die de lokale luchtkwaliteit verbeteren.

Life City Traq campagnebeeld

Het opzet van LIFE CityTRAQ is om de lokale luchtkwaliteit in Europa te monitoren en te verbeteren. De VMM doet dit in samenwerking met vijf projectpartners: Stad Antwerpen, Stad Brugge, Stad Gent, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uit Nederland en de Kroatische meteorologische en hydrologische dienst (DHMZ). We betrekken omwonenden en scholen via burgerwetenschap bij het project om de kennis van en het bewustzijn rond luchtkwaliteit te vergroten.

Ontwikkeling screening- en scenariotool

Het project startte in september 2022 en loopt tot en met augustus 2026. CityTRAQ focust zowel op het registreren van slechte luchtkwaliteit als op de impactsimulatie van eventuele oplossingen. De VMM ontwikkelt een screeningtool die de NO2-, PM2.5- en PM10-waarden meet, waardoor locaties met een slechte luchtkwaliteit (hotspots) geïdentificeerd kunnen worden. Met de scenariotool kunnen lokale besturen dan de impact van bepaalde verkeersmaatregelen, zoals het instellen van een autoluwe straat, op de luchtkwaliteit simuleren en berekenen.

Project in de praktijk

Life city traq logoDe drie partnersteden Antwerpen, Gent en Brugge rollen pilootprojecten uit om te onderzoeken wat het effect is van bepaalde maatregelen in de stad. Zo spitst het project in Antwerpen zich toe op het opzetten van een vrachtroutenetwerk en een emissievrije stadslogistiek. Brugge evalueert de luchtkwaliteit in de hele stad en Gent focust op de implementatie van een schoolstraat, een evaluatie van de circulatieplannen en de inrichting van zuurstofwijken. Ook in de Kroatische hoofdstad Zagreb worden luchtkwaliteitsprojecten opgestart, naar het voorbeeld van de pilootprojecten in Vlaanderen.

Volg LIFE City TRAQ op de voet »

 

 

Luchtvervuiling blijft een groot milieuprobleem

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is luchtvervuiling het grootste milieugezondheidsrisico in Europa. 75% van de Europese bevolking woont in een stad of gebied waarbij de stikstof- en PM-waarden regelmatig te hoog zijn. We verwachten dat dat aantal tegen 2050 stijgt naar 85%. Luchtvervuiling heeft een grote impact op de gezondheid. Jaarlijks worden in Europa 400.000 vroegtijdige sterfgevallen gelinkt aan luchtvervuiling en ook een grotere kwetsbaarheid aan COVID-19 wordt toegeschreven aan slechte lucht.

Inzetten op een betere luchtkwaliteit kan zorgen voor 100.000 minder vroegtijdige sterfgevallen. Ook de sociale en economische impact mag niet onderschat worden. Een betere lucht leidt tot minder kosten aan gezondheidszorg en een geschatte toename van 0,5 tot 2,5% in het Bruto Binnenlands Product.

EU co-funding 

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.