Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / April 2021 / Herinrichtingswerken Schulensmeer op kruissnelheid

Herinrichtingswerken Schulensmeer op kruissnelheid

06-04-2021
Door de hevige regenval in het begin van het jaar hebben we wat vertraging opgelopen, maar nu zijn de ecologische herinrichtingswerken aan het Schulensmeer in Lummen op kruissnelheid. Er wordt op verschillende locaties tegelijk gewerkt. De zandvang werd volledig geruimd, de voormalige zanddepots zijn grotendeels afgegraven en door het aanleggen van een ondiepe paaigracht krijgt ook de beschermde grote modderkruiper heel wat extra leefgebied.

Werken op verschillende locaties

Wat wordt er momenteel uitgevoerd?

  • De zandvang werd volledig geruimd en het ruimingsmateriaal ontwatert momenteel in tijdelijke slibbekkens.
  • De voormalige zanddepots zijn grotendeels afgegraven. Het zand dat hierbij vrijkomt wordt gebruikt voor het ondieper maken van de zuidelijke zone van het meer.
  • Het struweel op de zuidelijke oever van de vijver werd verwijderd zodat er terug zonlicht kan invallen en waterplanten zich kunnen ontwikkelen.
  • De werken om vanuit deze vijver een 800 meter lange gracht aan te leggen, tot aan de jeugdhengelvijver ter hoogte van ’t Vloot, zijn volop bezig.

Schulensmeer 7

Inzetten op biodiversiteit én recreatie

De aangelegde gracht zal ondiep en golfluw zijn, waardoor zich een weelderige oever- en watervegetatie kan ontwikkelen. Vissen kunnen via buisverbindingen vanuit het Schulensmeer in deze gracht zwemmen om zich voort te planten en voedsel te zoeken. Zo versterken we het visbestand in het gebied. Dit plan van aanpak kwam er op voorstel van de lokale hengelvereniging Verenigde Vissers van het Schulensmeer (V.V.S.M.) en het wordt mee gefinancierd vanuit het Visserijfonds. Net tegenover de paaivijver, op de noordelijke oever van het meer, worden momenteel ook 7 vissteigers en 38 nieuwe vishengelplaatsen aangelegd.

En onze aanpak wordt beloond, want in de paaivijver aan de noordoostelijke uithoek van het Schulensmeer werd tijdens een recente inventarisatie de grote modderkruiper ontdekt. Fantastisch nieuws want deze bijzondere vis is met uitsterven bedreigd en wordt Europees beschermd. In de Demerdelta vind je enkele van de laatste restpopulaties.

Welkom grote modderkruiper

We mogen heel blij zijn met de komst van de grote modderkruiper. Deze merkwaardige vis voelt zich op zijn best in waterpartijen waar andere vissoorten het niet lang uithouden, zoals dicht begroeide grachten, poelen en moerassen in valleigebied. De tijdelijke lage zuurstofgehaltes in deze vaak kleine en ondiepe waterpartijtjes vormen voor hem geen probleem. Grote modderkruipers kunnen ook tijdelijke droogval overleven door zich in te graven in de modder.

Grote modderkruiper

Door het verdwijnen van een natuurlijke waterhuishouding en natte natuurgebieden is de grote modderkruiper zeldzaam geworden in Vlaanderen. De Demervallei met het Schulensbroek in het bijzonder is één van de laatste toevluchtsoorden voor deze soort. Grote modderkruiper wordt zelfs beschermd door de Europese Habitatrichtlijn en in Vlaanderen loopt een soortherstelprogramma.

Dat de grote modderkruiper nog aanwezig is in het Schulensbroek, is dus zeer goed nieuws. De aanwezige populatie is wel te klein om zichzelf in stand te houden. Binnen het LIFE Delta project werkt VMM daarom aan bijkomend leefgebied voor deze soort, door het natuurlijker inrichten van waterlopen en grachten en het tegengaan van de verdroging van het gebied. We hopen hiermee het voortbestaan van deze soort in het Schulensbroek te verzekeren.

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Dit artikel maakt deel uit van de nieuwsbrief van april 2021.

Bekijk alle artikels >>

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.