Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / April 2020 / Noodbesluit omgevingsvergunning

Noodbesluit omgevingsvergunning

02-04-2020
Op 20 maart trad het Nooddecreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid in werking. Voor de bouw en uitbating van extra ziekenhuis- en andere verzorgingsfaciliteiten kan nu tijdelijk afgeweken worden van de omgevingsvergunningsregels. Het decreet geeft de Vlaamse Regering ook de mogelijkheid om voor 120 dagen af te wijken van geldende procedures.

Met het Noodbesluit van 24 maart  geeft de Vlaamse Regering verdere invulling aan het Nooddecreet. Zo worden de termijnen en openbare onderzoeken voor de omgevingsvergunning tijdelijk aangepast.

Het uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers verlengd worden, maar dat overheden niet geblokkeerd worden indien zij kunnen optreden.  Lopende en nieuwe openbare onderzoeken worden tijdelijk opgeschort tot 24 april en diverse beslissings- en beroepstermijnen worden verlengd. De termijnen voor adviesverlening bij de omgevingsvergunning worden niet verlengd.

Extra richtlijnen voor erkende deskundigen

Het Departement Omgeving vaardigt ook richtlijnen uit voor erkende deskundigen die metingen (bv. afvalwater, luchtkwaliteit) moeten uitvoeren in het kader van de omgevingsvergunning. Ook zij moeten hun verplaatsingen beperken, maar tegelijkertijd mogen er geen grote risico’s voor het leefmilieu ontstaan.

Meer over het Noodbesluit omgevingsvergunning

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Dit artikel maakt deel uit van de nieuwsbrief van april 2020.

Bekijk alle artikels>>

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.