Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Lokale Luchtkwaliteit / Zwijndrecht-Linkeroever / PFAS in neervallend stof

PFAS in neervallend stof in Zwijndrecht en Antwerpen Linkeroever

 • De Vlaamse Milieumaatschappij volgt de PFAS-verontreiniging in Zwijndrecht en omgeving op sinds juli 2021. Voor depositie is er momenteel geen (tijdelijk) toetsingskader beschikbaar.
 • Op alle meetlocaties zijn PFAS meetbaar in deposities. De aanvoer van PFAS varieert sterk in tijd , ruimte en samenstelling. In de buurt van 3M en de Oosterweelwerf is de depositie duidelijk verhoogd. De deposities variëren ook sterk naargelang de weersomstandigheden (bv. wind en regen).
 • De meest voorkomende PFAS in deposities zijn doorgaans PFOS, PFOA, PFBA en PFHxA.

Wat is PFAS »

Laatst bijgewerkt: september 2023
Actualisatie: Jaarlijks

icoonGezondheidseffecten

Opname van PFAS gebeurt vooral via voeding, drinkwater en stofingestie. Het belang van opname via de lucht wordt momenteel onderzocht. Eens opgenomen in het lichaam kan PFAS zich accumuleren en op lange termijn:

 • De immuniteit, hormoonbalans en/of leverfunctie verstoren;
 • Het risico op kanker, obesitas en/of schildklieraandoeningen verhogen; en/of
 • Zorgen voor vruchtbaarheidsproblemen en problemen bij de ontwikkeling van het ongeboren kind.

toestandToestand

In 2022 werd PFAS in depositie gemeten op elf locaties.

 • De hoogste deposities aan EFSA-PFAS werden doorgaans gemeten in natuurgebied Blokkersdijk in Zwijndrecht, maar ook de aanvoer op de Scheldedijk en de Neerstraat was beduidend hoger dan de andere locaties. Voor de volledige som aan PFAS werden er op de Neerstraat echter hogere deposities gemeten dan in Blokkersdijk.
 • Over het algemeen kwam PFOS het meest voor, gevolgd door PFOA, PFBA en PFHxA.

aanpakHoe pakken we het aan?

Nadat er verhoogde PFAS-waarden werden vastgesteld in Zwijndrecht en omgeving (bv. in bloed), besliste de Vlaamse Regering in juni 2021 om deze PFAS-problematiek in kaart te brengen en het nodige te doen om de gezondheidsrisco's in te perken.

 • De productieprocessen van 3M die PFAS zouden kunnen uitstoten in de lucht werden tijdelijk stopgezet tot er aangetoond kon worden dat de emissies van deze activiteiten veilig waren.
 • Zones met verhoogde PFAS-verontreiniging werden no-regret maatregelen opgelegd.
 • Actieplannen werden uitgerold en maatregelen werden opgelegd aan 3M om de verspreiding van PFAS zo goed mogelijk te voorkomen, maar ook om de verontreinigde percelen te saneren. De meeste van deze maatregelen gaan over het minimaliseren van opwaaiend stof dat zich via de lucht zou kunnen verspreiden, maar ook over het uitvoeren van gepaste metingen. De meeste PFAS-metingen in de omgeving van Zwijndrecht gebeuren in opdracht van 3M volgens het 'vervuiler betaalt'-principe. De PFAS-metingen die VMM beheert, worden vergoed door Lantis, die de Oosterweelwerken uitvoert.

In samenwerking met VITO volgt de VMM de PFAS-luchtverontreiniging op in Zwijndrecht en omgeving. De situatie wordt jaarlijks geëvalueerd op basis van het tijdelijk toetsingskader voor chronische blootstelling. De situatie m.b.t. lucht wordt ook periodiek (ca. driemaandelijks) geüpdatet op deze webpagina, vlaanderen.be, en de PFAS-verkenner. Zowel 3M, Lantis als de VMM dragen bij aan het PFAS-meetnet.

InfoMeer info

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.