Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Lokale Luchtkwaliteit / Hoog Kortrijk - Kortrijk-Oost

Hoog Kortrijk & Kortrijk-Oost

Stikstofdioxide omgeving Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost 2021-2022

De Vlaamse Regering wil de leefbaarheid in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost verbeteren en startte daarom het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) K-R8 op. Bij inspraakreacties tijdens het planproces waren bewoners bezorgd over luchtkwaliteit en geluidsoverlast. Het Departement Omgeving organiseerde samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Stad Kortrijk, Stad Harelbeke en de gemeente Zwevegem een campagne om de luchtkwaliteit te meten in de omgeving van de E17 en de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost.

toestand Toestand

We maten de concentratie stikstofdioxide (NO2) op 33 plaatsen over een periode van 15 maanden in 2021 en 2022. Stikstofdioxide is een schadelijk gas dat vooral komt van uitlaatgassen van wagens. Het is een goede indicator voor luchtverontreiniging door lokaal verkeer. In totaal werden meer dan 2000 samplerbuisjes ingezet voor deze campagne. Door de inzet van alle betrokkenen was 97% van de meetwaarden bruikbaar (‘valide’).

De NO2-jaargemiddelden voor de verschillende meetplaatsen voor het kalenderjaar 2022:

  • Variëren tussen 13 en 28 μg/m³.
  • Alle meetplaatsen voldoen aan de huidige Europese jaargrenswaarde van 40 μg/m³,
  • Geen enkele meetplaats haalt de advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie (10 μg/m³).
  • Zes meetplaatsen overschrijden de momenteel voorgestelde toekomstige EU-jaargrenswaarde van 20 μg/m³:  Vijf langs invalswegen naar Kortrijk (Condédreef, N50 Doorniksesteenweg en N8 Oudenaardsesteenweg), de zesde naast de autosnelweg E17 aan het einde van de Beeklaan.

Passieve sampler metingen NO2 in Kortrijk

Info Meer info

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.