Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Lucht / Lokale Luchtkwaliteit / Geel-Laakdal / Luchtkwaliteit in Geel

Luchtkwaliteit in Geel

De Vlaamse Milieumaatschappij meet de luchtkwaliteit in de regio Geel-Laakdal, in de nabijheid van het bedrijf INEOS Aromatics (voorheen BP Chembel). De VMM inventariseert in deze regio de uitstoot en meet volgende stoffen (polluent) in de omgevingslucht:

 • Stikstofoxides (NO en NO2).
 • Vluchtige organische stoffen (verzamelnaam BTEX): benzeen, tolueen, ethylbenzeen en de xylenen.

In 2022 stellen we vast dat:

 • De NO en NO2-concentraties vrij constant blijven.
 • De concentratie tolueen de laatste 2 jaar stijgt maar we zien ook een daling bij som BTEX-concentraties.
 • Er een industriële aanvoer van ethylbenzeen, xyleen en tolueen is.

Het volledige rapport lees u hier. 

Laatst bijgewerkt: juni 2023
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

Toetsing van de meetresultaten in Geel aan de Europese normering en advieswaarden van de WGO.

PolluentEU-grenswaardeWGO-advieswaarde
Stikstofdioxide Groene vink Groene vink (uurgemiddelde)
slecht (dag- en jaargemiddelde)
Benzeen Groene vink
Tolueen Groene vink

toestandToestand

Voor stikstofoxiden stellen we vast dat:

 • De EU-doelstellingen voor luchtkwaliteit in 2022 werden gehaald, de WGO-advieswaarden voor dag- en jaargemiddelden niet.
 • Verschillende bronnen bijdragen aan NO2 in de omgevingslucht: Ineos Aromatics, wegverkeer, scheepvaart, industriezone in het zuidoosten.

Voor vluchtige organische stoffen stellen we vast dat:

 • De EU-doelstellingen voor benzeen en de WGO-advieswaarden voor tolueen werden gehaald.
 • Ineos Aromatics de voornaamste bron van ethylbenzeen, xylenen en tolueen is. Voor benzeen en in mindere mate tolueen zijn er ook nog andere bronnen.

evolutieEvolutie

Voor stikstofoxide stellen we vast dat:

 • De uitstoot globaal daalt. In 2021 rapporteert Ineos een iets hogere uitstoot dan in 2020.
 • De NO2-concentratie in 2022 gelijk bleef als in 2020 en 2021. De piekwaarden zijn iets hoger maar beduidend lager dan in 2019.

Voor vluchtige organische stoffen stellen we vast dat:

 • De uitstoot van benzeen en xyleen schommelt, de uitstoot van tolueen daalt sterk sinds 2017.
 • De concentratie van alle gemeten stoffen samen daalt. Dit ligt vooral aan lagere xyleenconcentraties de laatste 2 jaar.

aanpakHoe pakken we het aan?

Sinds 2000 meet en beoordeelt de VMM de luchtkwaliteit in Geel-Laakdal in de omgeving van BP Chembel, nu INEOS Aromatics. Deze metingen kaderen in een samenwerkingsovereenkomst die de VMM met het bedrijf afsloot. Het bedrijf financiert de meetapparatuur. De uitbating van de meetapparatuur, de validatie en jaarlijkse rapportering van de meetgegevens gebeurt door de VMM

De uitstoot bij industrie kan dalen door de milieuwetgeving en vergunningsvoorwaarden aan te passen volgens de laatste stand van de techniek, door extra rookgaszuivering bij grote bedrijven en de plaatsing van katalysatoren op stookinstallaties. 
Een volledig overzicht van de maatregelen en de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 en het Voortgangsrapport.

InfoMeer info

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.