Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Klimaat / Totale broeikasgasuitstoot per gas (ETS en ESR) / Evolutie van de uitstoot van broeikasgassen per gas (1990-2022)

Evolutie van de uitstoot van broeikasgassen per gas (1990-2022)

Deze grafiek geeft de evolutie weer van de totale uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen vanaf 1990, opgesplitst per gas.

Deze figuur houdt geen rekening met emissies en sinks ten gevolge van (wijzigingen in) landgebruik en bosbeheer (LULUCF).

Bron: VMM

Zoom

Cijfers in Excel

Embed link
<iframe border="0" width="100%" height="500" allowfullscreen="allowfullscreen" src="https://www.vmm.be/klimaat/totale-broeikasgasuitstoot-ETS-ESR/uitstoot-bkg-gas/embed></iframe>

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.