Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Klimaat / Totale broeikasgasuitstoot per gas (ETS en ESR) / Evolutie van de uitstoot van broeikasgassen met opdeling tussen ETS en ESR (1990-2022)

Evolutie van de uitstoot van broeikasgassen met opdeling tussen ETS en ESR (1990-2022)

Deze grafiek geeft de evolutie weer van de totale uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen vanaf 1990, opgesplitst tussen de fracties die wel en niet onder het Europees emissiehandelssysteem vallen (respectievelijk ETS en ESR).

Deze figuur houdt geen rekening met emissies en sinks ten gevolge van (wijzigingen in) landgebruik en bosbeheer (LULUCF). Bovendien houdt (enkel) deze figuur evenmin rekening met de uitstoot van NF3, en de CO2-emissie van binnenlandse luchtvaart. Reden daartoe is dat de Europese lastenverdeling en de lastenverdeling tussen de gewesten in ons land daar evenmin rekening mee houden, en deze figuur net een toetsing aan de emissiedoelstellingen beoogt. Voor de jaren 2005 en 2010 werd er een ETS-scope correctie doorgevoerd gezien de verschillende betrokken handelsperioden. * Voor de periode 2021-2030 werd de ESR doelstelling weergegeven, er is hierbij rekening gehouden met de Vlaamse ESR doelstelling van -40 % in 2030 t.o.v. 2005 uit het VEKP zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 12 mei 2023. ** De doelstelling van het ETS is enkel ter illustratie weergegeven, aangezien er enkel een doelstelling is voor het geheel van de ETS-installaties in de EU.

Bron: VMM en VEKA

Zoom

Cijfers in Excel

Embed link
<iframe border="0" width="100%" height="500" allowfullscreen="allowfullscreen" src="https://www.vmm.be/klimaat/totale-broeikasgasuitstoot-ETS-ESR/uitstoot-bkg-ets-en-esr/embed></iframe>

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.