Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Klimaat / Seizoenstotalen neerslag

Seizoenstotalen neerslag (1833-2022/2023)

 • Het regent steeds meer in de winter.
 • Uiteenlopende trends in neerslagdagen: toenemend in de winter maar dalend in de lente.
Laatst bijgewerkt: november 2023
Actualisatie: Jaarlijks

Evolutie neerslaghoeveelheden

 • Met het oog op mogelijke impact zijn verschuivingen per seizoen nog belangrijker dan wijzigingen in de jaargemiddelde neerslaghoeveelheden. In België (meetpunt Ukkel) tekent zich enkel tijdens de winter een duidelijke toename van de neerslaghoeveelheid af, vooral sinds de jaren 1970 (eerste figuur). De trendlijn voor winterneerslag ligt inmiddels 32 % boven het niveau van bij het begin van de metingen (1834).
 • De neerslag in de lente vertoont een licht golvend patroon. Hier lijkt sinds begin jaren 1980 een daling ingezet (nog niet significant).
 • De neerslaghoeveelheid in de zomer en de herfst verandert niet of nauwelijks. 

Evolutie dagen met neerslag

 • België (Ukkel) telt jaarlijks gemiddeld 136 dagen met meetbare neerslag (minstens 1 mm/dag). Uitersten waren 1988 en 1916 met respectievelijk 172 en 170 neerslagdagen (tweede figuur). Analyse van deze meetreeks levert geen duidelijke trend op.
 • Een ander beeld krijgen we wanneer we gaan kijken naar het aantal neerslagdagen per seizoen. Die zijn significant toegenomen in de winter (in 2023 ligt de trend al op 9 extra neerslagdagen).
 • In de lente was het patroon eerst wat golvend, maar sinds de jaren 1980 duikt het aantal lente-neerslagdagen naar beneden. Die trendlijn geeft een daling met 10 dagen aan tussen begin jaren 1980 en 2023.
 • De zomer en de herfst laten geen significante trends zien.

Meer informatie

 • Ruimtelijke neerslagpatronen
 • Klimaatportaal Vlaanderen: fijnmazige kaarten ondersteund door kerncijfers & grafieken per gemeente en heel Vlaanderen over de klimaattoestand (temperatuur, neerslag, verdamping, wind), de effecten ervan (hittestress, droogte, wijzigende grondwaterstanden, wateroverlast, overstromingen, zeespiegelstijging) en de gevolgen (getroffen personen, gebouwen, ecosystemen en landbouwpercelen). En dit zowel voor het huidige klimaat als voor de mogelijke klimaatverandering tot 2100.
 • Klimaatrapport 2015: Aan de hand van scenario’s worden de verwachtingen tot 2100 beschreven en antwoorden geformuleerd op vragen als: Welke gevolgen heeft de klimaatverandering voor Vlaanderen? En hoe kunnen we ons tijdig aanpassen om de effecten van klimaatverandering op te vangen?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.