Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Klimaat / Potentiële evapotranspiratie (verdamping)

Potentiële evapotranspiratie (verdamping) (1901-2022/2023)

  • Oplopende temperaturen doen de verdamping van neerslag toenemen.
  • Die verdamping blijkt al met bijna 1/3de gestegen sinds begin vorige eeuw.
  • Het gros van die verdamping vindt plaats tijdens het groeiseizoen, wat de beschikbaarheid van water voor landbouw en natuur beperkt.
Laatst bijgewerkt: november 2023
Actualisatie: Jaarlijks

Evolutie

  • Tussen het begin van de metingen in 1901 en eind jaren '70 vertoont de meetreeks van potentiële evapotranspiratie (PET; maat voor verdamping) op jaarbasis geen duidelijke trend. Maar sinds begin jaren '80 loopt de trendlijn voor de jaarlijkse PET duidelijk op. Die stijging is ook significant. Anno 2022 ligt de trendlijn 158 mm hoger dan in 1901, wat overeenkomt met een stijging van 31 %.
  • Het gros (circa 82 %) van de verdamping vindt plaats tijdens de 6 maanden van het groeiseizoen: april tot september. De evolutie van de PET in dat groeiseizoen verloopt volledig analoog aan de evolutie op jaarbasis. De trendlijn voor het groeiseizoen ligt inmiddels 25 % hoger dan bij het begin van de metingen.
  • Deze bevindingen sluiten aan bij een analyse uitgevoerd voor Europa, waaruit bleek dat de (werkelijke) evapotranspiratie tussen 1951 en 2011 significant gestegen is in Noord-Europa maar ook binnen Vlaanderen.
  • Niet toevallig lijkt de trendlijn sterk op die van de jaargemiddelde temperatuur. Temperatuur is immers een bepalende factor voor verdamping.

Meer informatie

  • Duiding bij enkele begrippen: (potentiële) evapotranspiratie of PET, verdamping en neerslagtekort
  • Klimaatportaal Vlaanderen: fijnmazige kaarten ondersteund door kerncijfers & grafieken per gemeente en heel Vlaanderen over de klimaattoestand (temperatuur, neerslag, verdamping, wind), de effecten ervan (hittestress, droogte, wateroverlast, overstromingen, zeespiegelstijging) en de gevolgen (getroffen personen, gebouwen, ecosystemen en landbouwareaal). En dit zowel voor het huidige klimaat als voor de mogelijke klimaatverandering tot 2100.
  • Klimaatrapport 2015: Aan de hand van scenario’s worden de verwachtingen tot 2100 beschreven en antwoorden geformuleerd op vragen als: Welke gevolgen heeft de klimaatverandering voor Vlaanderen? En hoe kunnen we ons tijdig aanpassen om de effecten van klimaatverandering op te vangen?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.