Vlaanderen.be www.vmm.be

Bureauwerk

Sabine werkt in QGIS om mogelijke vervuilers langs waterlopen in kaart te brengen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.