Vlaanderen.be www.vmm.be

Steriele potjes

In de wagen bewaart Sabine verschillende recipiënten om alle soorten stalen feilloos naar het laboratorium over te brengen.
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid