Home / Rechten en plichten

Rechten en plichten

Wat zijn je rechten en plichten inzake water(gebruik)? Wat wordt van jou verwacht en wat mag jij van je watermaatschappij verwachten?

Wat zijn je rechten en plichten inzake water(gebruik)? Wat wordt van jou verwacht en wat mag jij van je watermaatschappij verwachten?

Waterverkoopreglement

Vroeger pasten alle watermaatschappijen hun eigen reglement toe. Op 1 juli 2011 ging het algemeen waterverkoopreglement van kracht. Dit reglement brengt meer eenvormigheid door duidelijk omschreven rechten en plichten, zowel voor de watermaatschappij en de rioolbeheerder als voor de klant.

De watermaatschappij kan in aanvulling van het algemeen waterverkoopreglement bijkomende voorwaarden opleggen. Deze worden opgenomen in een bijzonder waterverkoopreglement of aanvullende voorwaarden.

Onderhoud leidingnetwerk

De watermaatschappij zorgt voor de aanleg, het onderhoud en het herstel van het leidingnetwerk, tot aan je watermeter. Ook die wordt door de watermaatschappij geïnstalleerd. Voor de leidingen na de watermeter moet jij, of je huisbaas, zelf zorgen.

Korting per bewoner

Jijzelf en iedere andere officiële bewoner van je woning, hebben recht op 20 euro korting per jaar. Deze regel is geldig vanaf 2016.

Daarvoor kreeg je per bewoner 15m³ (kubieke meter) gratis kraantjeswater.

Zuiver water

Kraantjeswater is zo zuiver dat het perfect drinkbaar is. Daar zorgt de watermaatschappij voor. Eerst wordt het water opgepompt uit de grond of uit een rivier, nadien wordt het gefilterd en gezuiverd.

Gratis controle bij problemen

De watermaatschappij komt gratis controleren als je vermoedt dat:

  • er een probleem is met de kwaliteit van je water
  • je watermeter stuk is
  • je denkt dat je een verborgen lek hebt. Je verbruik is sterk gestegen (met meer dan 100 kubieke meter en 50% meer dan je vorige verbruik).

Let op: Een eerste controle is gratis. Maar als de controleur van de watermaatschappij echt op zoek moet gaan naar de precieze plek van de verborgen lek, kan het zijn dat je hiervoor moet betalen.

Rekeningen betalen

Het is belangrijk om altijd op tijd je rekeningen te betalen. Als dat moeilijk is, kan je altijd een plan voor afbetaling vragen. Bij niet-betaling kan de watermaatschappij vragen aan de LAC (Lokale Advies Commissie) om je water te mogen afsluiten.

Meterstand doorgeven

Eén keer per jaar vraagt de watermaatschappij je om je meterstand op te geven, via de website of een formulier. Het is belangrijk dat je dit doet. Niet alleen gebruikt de watermaatschappij die gegevens om je waterverbruik correct in te schatten voor je facturen, je kan er ook verborgen lekken mee opsporen.

Als je twee opeenvolgende jaren geen meterstand doorgeeft, kan de watermaatschappij je verbruik extra hoog schatten (een voorzorgschatting). Dit geschatte verbruik bedraagt maximaal 150% van je geraamde jaarverbruik. Als je binnen de 6 maanden na ontvangst van deze schatting toch nog de juiste meterstand doorgeeft, zal de watermaatschappij je gratis een aangepaste factuur bezorgen, gebaseerd op je werkelijke verbruik. 

Watermeter onderhouden

Je moet je watermeter goed onderhouden

  • de plaats waar je meter staat moet proper en veilig zijn
  • de controleurs moeten de cijfers goed kunnen lezen
  • zorg ervoor dat de watermeter en de leidingen niet kunnen bevriezen

Korting bij verborgen lekken

Bij een verborgen lek moet je soms niet al het verloren water betalen. Onder bepaalde voorwaarden heb je recht op een minnelijke schikking. Je moet dan een deel van je factuur niet betalen. Vraag na bij je watermaatschappij of jij een korting kan krijgen.

Je waterbedrijf?
Vul hier je postcode in

Heb je vragen? Bel gratis 1700, het nummer van de Vlaamse overheid.