Home / De waterfactuur

Wegwijs in je waterfactuur

Wat staat er allemaal op je waterfactuur? Je betaalt voor de levering van kraanwater, maar ook voor de afvoer en voor de zuivering van je afvalwater. Die kosten bestaan altijd uit twee delen: het vastrecht en een variabele prijs.

De totale prijs voor je kraanwater bestaat uit twee delen:

  • Het vastrecht: een vast bedrag van € 100 dat niet afhangt van je waterverbruik en waarop je een korting van € 20 per gezinslid krijgt. De korting geldt voor maximum 5 gezinsleden, dus de totale korting kan niet groter zijn dan wat je moet betalen aan vastrecht.
  •  Een variabele prijs: dit bedrag wordt hoger of lager naargelang je verbruik.

Waar betaal je voor?

Via je waterfactuur betaal je niet alleen voor de productie en de levering van het water. Er wordt ook een vergoeding voor de afvoer en voor de zuivering van het afvalwater aangerekend.

Deze drie onderdelen bestaan telkens uit een vast bedrag per jaar (het vastrecht) en een variabel bedrag.

  1. Levering: de kost voor productie en levering van het water, inclusief oppompen, vervoer via de leidingen en levering tot aan de watermeter.
  2. Afvoer: de kost voor het wegvoeren van het afvalwater via de riolering (de gemeentelijke saneringsbijdrage).
  3. Zuivering: de kost voor de zuivering van het afvalwater (de bovengemeentelijke saneringsbijdrage). 

 

Het eindbedrag op je waterfactuur is de som van deze onderdelen. Je kan je factuur zelf berekenen en controleren met de waterfactuur-simulator van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Tip

Vergeet niet je meterstand door te geven als de watermaatschappij dit vraagt. Zo kan de maatschappij je werkelijke verbruik correct aanrekenen.

Heb je vragen? Bel gratis 1700, het nummer van de Vlaamse overheid.