Home / Rechten en plichten / Beschermde klant

Beschermde klant

Beschermde klanten krijgen meer rechten bij de levering van water. Zo zijn ze beter beschermd als ze problemen hebben om de factuur te betalen.

Beschermde klanten krijgen meer rechten bij de levering van water. Zo zijn ze beter beschermd als ze problemen hebben om de factuur te betalen.
 

Wie is beschermde klant?

Personen of gezinnen die tot een van de volgende categorieën behoren zijn beschermde klanten:
 
Categorie 1: Je ontvangt van het OCMW:

 • een leefloon;
 • een financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon;
 • een maatschappelijke steun verstrekt door het OCMW die geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald door de federale staat;
 • een voorschot op:
  • een inkomensgarantie voor ouderen (IGO);
  • een tegemoetkoming voor gehandicapten.


Categorie 2: Je ontvangt van de FOD Sociale Zekerheid Directie generaal Personen met een Handicap:

 • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65%;
 • een inkomensvervangende tegemoetkoming;
 • een integratietegemoetkoming;
 • een tegemoetkoming voor hulp van derden;
 • een bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66%.


Categorie 3: Je ontvangt van de Rijksdienst voor Pensioenen:

 • een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
 • een gewaarborgd inkomen voor bejaarden
 • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65% (een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen);
 • een tegemoetkoming voor hulp van derden

 

Categorie 4: Je ontvangt van het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming

 • een zorgbudget voor ouderen (vroeger was dit de tegemoetkoming hulp aan bejaarden)
   

Behoor je op 1 januari tot één van deze categorieën? Dan ben je voor dat jaar beschermde klant bent.
 

De voordelen voor beschermde klanten

Een gratis waterscan

Bij een waterscan komt een medewerker van de watermaatschappij langs bij jou thuis, om je te helpen duurzaam om te gaan met water. Contacteer je watermaatschappij om een waterscan aan te vragen.

Gratis opname van de meterstand

Als je het moeilijk hebt om zelf de meterstand op te nemen, kan je elk jaar vragen aan je watermaatschappij om bij jou thuis langs te komen. Een medewerker van de watermaatschappij neemt dan de meterstand voor jou op.

Maandelijkse betaling

Betaal je liever elke maand een (kleindere) factuur, dan om de drie maanden? Als beschermde klant heb je daar recht op. Vraag het aan je watermaatschappij.

Afbetalingsplan op maat

Voor beschermde klanten maakt de watermaatschappij een plan op maat. Ze houdt rekening met jouw situatie als ze het bedrag vastlegt dat je elke maand moet betalen.

Geen kosten voor herinneringsbrieven en ingebrekestellingen

Beschermde klanten betalen geen extra kosten voor herinneringsbrieven.
 

Hoe aanvragen?

Ben je op 1 januari beschermde klant voor water, dan kan je gebruik maken van de bijkomende rechten tussen 1 juni van dat jaar tot 31 mei van het daaropvolgende jaar.

Om de voordelen voor beschermde klanten aan te vragen, neem je contact op met je watermaatschappij. De watermaatschappij krijgt automatisch de gegevens waaruit blijkt dat je in aanmerking komt. Is dat niet het geval, dan moet je een attest bezorgen aan de watermaatschappij, waaruit blijkt dat je beschermde klant bent. Dit attest kan je aanvragen bij het OCMW (categorie 1), de FOD sociale zekerheid (categorie 2), de Rijksdienst voor Pensioenen (categorie 3) of het agentschap voor Vlaamse sociale bescherming (categorie 4).

Het attest moet je indienen voor het einde van het jaar waarin het geldig is. Als je het attest niet tijdig indiende, kan je geen gebruik meer maken van de voordelen in het daaropvolgende jaar.

Je waterbedrijf?
Vul hier je postcode in

Heb je vragen? Bel gratis 1700, het nummer van de Vlaamse overheid.