Home / Water afgesloten / Rekeningen niet betaald

Rekeningen niet betaald

Betaalde je een tijd je rekeningen niet, en vroeg je geen plan voor afbetaling? Of volgde je het afgesproken plan voor afbetaling niet? Dan kan de watermaatschappij je watertoevoer begrenzen.

Betaalde je een tijd je rekeningen niet, en vroeg je geen plan voor afbetaling? Of volgde je het afgesproken plan voor afbetaling niet? Dan kan de watermaatschappij je watertoevoer begrenzen.

Dat gebeurt in volgende stappen:

Stap 1: de watermaatschappij vraagt om je watertoevoer te begrenzen aan een commissie, de LAC. Deze commissie wordt georganiseerd door het OCMW.

Stap 2: de commissie nodigt je uit om naar een vergadering te komen. Jij kan zelf uitleggen waarom je niet betaalde. Of een advocaat, hulpverlener of vertrouwenspersoon verdedigt jou. Het is belangrijk dat je er ook zelf bij bent. Of dat je vooraf al sprak met een medewerker van het OCMW om een haalbare regeling te zoeken.

Stap 3: de commissie stuurt haar advies naar jou. Hou dit document goed bij. Het is vaak een voorstel voor afbetaling. Als je dit aanvaardt, kan je de begrenzing nog voorkomen.

Stap 4: wordt er geen oplossing gevonden om je schuld af te betalen, en gaat de commissie akkoord met de maatschappij? Dan kan de watermaatschappij jouw water begrenzen. Als dat gebeurt, zal de watermaatschappij je 6 weken op voorhand verwittigen.

Let op: is er na de begrenzing geen oplossing om je schuld af te betalen, dan wordt je dossier weer voor de lokale adviescommissie gebracht. Die commissie kan dan beslissen om je water af te sluiten

Betaal je een deel van je plan, dan neemt de watermaatschappij binnen de vijf werkdagen de begrenzing weg. Is het afbetaalplan dat je watermaatschappij voorstelt niet haalbaar? Neem dan zeker contact op met het OCMW.

Hoe krijg je weer het volle debiet?

Heb je nog geen plan voor afbetaling? Of kan je je plan niet volhouden? Neem contact op met je watermaatschappij en spreek een nieuw plan af om je schulden af te betalen. Voor beschermde klanten moet dit een plan op maat zijn. Dat wil zeggen dat je elke maand een deel mag betalen, en dat dit bedrag voor jou haalbaar moet zijn.

Als je opnieuw een deel van je plan betaalt, neemt de watermaatschappij binnen de vijf werkdagen de begrenzing weg.

Vind je het plan voor afbetaling niet haalbaar voor jou, en weigert je watermaatschappij het aan te passen? Als je het niet eens bent met het voorstel van je watermaatschappij, kan je bij je OCMW terecht voor hulp. Zij bezorgen je dossier aan de LAC.

Deze commissie heeft 14 dagen tijd om je dossier te behandelen. Ze nodigt je uit voor een vergadering. Ga daar zeker naartoe. Dan kan je uitleggen waarom het plan voor afbetaling voor jou niet haalbaar is. De LAC stelt dan samen met jou een nieuw plan op. Let op, als je het niet eens raakt, kan de LAC adviseren om de begrenzing te houden.

Krijg je geen nieuws van de LAC binnen de 30 dagen na je vraag? Dan moet je watermaatschappij de begrenzing wegnemen.

Je waterbedrijf?
Vul hier je postcode in

Heb je vragen? Bel gratis 1700, het nummer van de Vlaamse overheid.