Klik op de kaart om te navigeren door de speeltuin.
Illustratie van een tuinplan
Illustratie stadstuin met een vogel die op een schommel zit.

Kruidgroei op verharding

Fout plan
Illustratie kruidgroei op verharding foute aanpak
Strak plan
Illustratie kruidgroei op verharding juiste aanpak
Speelplaats met kruidgroei

Het is leuk voor kinderen om soms op een verharde ondergrond te kunnen spelen maar verhard niet te veel. Spelende en trappelende kindervoeten geven planten geen kans, als ze er tenminste vaak genoeg op kunnen spelen.

Kruidgroei onder speeltuigen

Fout plan
Illustratie kruidgroei onder speeltuig foute aanpak
Strak plan
Illustratie kruidgroei onder speeltuig juiste aanpak
Speeltuig in het grasveld en struiken op de achtergrond

De grond onder speeltuigen moet schokdempend zijn, dus gras, wit zand, schors, rubberen matten...

Gras wordt snel stukgespeeld onder speeltuigen. Dan krijg je groei van éénjarigen. Dat is geen probleem, het intensief spelen zal ook deze planten stukspelen. Als je wel kruidgroei ziet, dan is dat een teken dat de speeltuigen niet zo vaak gebruikt worden. Je kan dan beter kiezen voor een andere ondergrond zoals fijn zand, rubber matten, kunstgras, houtmulch, ...

Hou er rekening mee dat je zand en schors jaarlijks moeten aanvullen.

Bescherming van boomspiegels

Strak plan
Illustratie bescherming van boomspiegel juiste aanpak met podium
Strak plan
Illustratie bescherming van boomspiegel juiste aanpak met beplanting
Boom met struiken als boomspiegel en schoolgebouw in de achtergrond

Bomen in tuinen waar veel gespeeld wordt, moeten heel wat verdragen. Een boom of struik moet voldoende water, mineralen en zuurstof krijgen. Daarom mag een gedeelte rond de stamvoet niet verhard zijn. Met spelende kinderen in de buurt is dat niet vanzelfsprekend. Laat in ieder geval altijd een zone rond de boom onverhard. Bij voorkeur moet dat voor een solitaire boom minstens 4 m2 groot zijn.

Als de verharding te dicht bij de boom ligt, dan komt de verharding omhoog en krijg je ongewenste kruidgroei. Ook betreding van de boomspiegel is niet goed voor het houtgewas.

Verwijder de verharding en bescherm de onverharde boomspiegel door beplanting die betreding ontmoedigt, of door een raster of platform.

Er zijn enkel mogelijkheden om betreding te vermijden:

  • Maak een houten platform. Dit is geen gesloten verharding, de boom krijgt nog zuurstof en water. Het platform beschermt de bodem wel voldoende tegen betreding door de kinderen. De kinderen kunnen erop zitten en spelen en het kan dienen als podium.
  • Plaats een opstaand raster dat je vrij makkelijk kan verwijderen als je moet wieden.
  • Beplant de boomspiegel.

Een begroeiing van kruidachtigen (grassen, éénjarigen en vaste planten) weerhoudt kinderen er niet van om over een boomspiegel te lopen. De planten raken beschadigd door de kindervoeten en ook voor het groeiende houtgewas is dit geen goede situatie. Daarom is een beplanting met lage struiken beter. Een minpunt is dat struiken voedingsstoffen en vocht aan de grond onttrekken, en zo de groei van de boom wat kunnen afremmen. Daar staat wel tegenover dat ze voorkomen dat kinderen de boomspiegel betreden. En daar heeft de solitaire boom en struik zeker baat bij. Trappelende kindervoeten verdichten namelijk de grond.