Frequently Asked Questions

 

 

Wat betekent mijn rol bij aanmelden?. 1

Wat wordt bedoeld met een segment en een centerline?. 1

Waar zie ik een overzicht van mijn aanpassingen?. 1

Hoe bewaar ik mijn aanpassingen?. 1

Hoe geef ik mijn segment een attribuut. 1

Hoe kan ik makkelijk een gemaakte aanpassing ongedaan maken?. 1

Waarom kan ik geen centerlijn selecteren op de kaart?. 1

Waarom zie ik de stroomrichting van mijn segmenten niet?. 1

Waarom kan ik een segment niet aanpassen?. 1

Kan ik zien wie er aanpassingen heeft verricht?. 1

Er zijn geen centerlijnen zichtbaar op de kaart. 1

De achtergrondlaag DTM 1m geeft in mijn (ingezoomd) gebied weinig hoogteverschil. Hoe pas ik de hoogte aan naar mijn ingezoomd gebied?. 1

Er zitten soms dubbele lijnen in mijn gebied. Hoe komt dat?. 1

De aanpassingen die ik maakte als validator zijn niet meer zichtbaar op de kaart. 1

Hoe vind ik snel een overzicht van de segmenten die verwijderd werden in mijn gebied?. 1

Segmenten selecteren en de-selecteren in de applicatie. 1

Hoe krijg ik de lijst van de geselecteerde segmenten (linker paneel) terug leeg?. 1

Hoe sluit ik makkelijk alle segmenten die ik filterde in mijn segment lijst in één keer?. 1

Ik kan mijn OPEN/CLOSED filter niet afzetten. 1

Hoe kan ik verwijderde segmenten terugbrengen ?. 1

De GA applicatie reageert niet meer, of ik krijg plots de foutmelding "Oeps er ging iets mis". 1

Wat stellen de dikke zwarte lijnen voor die ik zie op mijn kaart?. 1

Waarom is de highlight kleur voor sommige centerlijnen GEEL en voor andere ROOD?. 1

Waarom zijn mijn gemaakte wijzigingen niet bewaard?. 1

De actie knoppen zijn verdwenen als ik aanmeld. 1

De applicatie vraagt mij om opnieuw aan te melden, maar dat lukt niet. 1

Foutmeldingen/Waarschuwingen. 1

Browser gerelateerde problemen. 1

 

 

 

Wat betekent mijn rol bij aanmelden?

Indien u een rol hebt voor de Grachten Applicatie (GA) betekent dit dat uw organisatie door de toepassingseigenaar is aangeduid als waterbeheerder en daarom het gebruiksrecht GA-gebruiker en GA-DEMO gebruiker heeft verkregen. Als medewerker van uw organisatie kan u 1 van de volgende 4 rollen hebben binnen de Grachten Applicatie (GA). Deze rollen bepalen welke functionaliteiten van de GA open staan, alsook welke verantwoordelijkheden aan u toegewezen zijn. De rollen worden toegewezen door de Lokale Beheerder van uw organisatie. Via https://mijnprofiel-gebruikersbeheer.vlaanderen.be kan u zien wie uw Lokale Beheerder is binnen uw organisatie.

a)       De GA-raadpleger en GA-DEMOraadpleger:

Als raadpleger kan je alle segmenten uit het Grachtenbestand0.1 raadplegen (selecteren en attributen opvragen), alsook alle reeds goedgekeurde aanpassingen aan die segmenten per organisatie. Binnen de organisaties zie je per geanonimiseerde gebruiker welke aanpassingen werden uitgevoerd.

 

b)      De GA-validator en GA-DEMOvalidator:

Als validator kan je segmenten aanpassen en opslaan in het systeem, je kan wel niet zien welke gebruikers al aanpassingen hebben gedaan.

 

c)       De GA-administrator en GA-DEMOadministrator

De administrator kan ook segmenten aanpassen en opslaan, daarbuiten kan hij edits valideren en finaliseren. Hij ziet ook welke gebruikers (bij naam) segmenten hebben bewerkt.

 

d)      De GA-supervisor en GA-DEMOsupervisor

Deze rol wordt enkel waargenomen door specifieke personen na aanduiding door de toepassingseigenaar.

 

Wat wordt bedoeld met een segment en een centerline?

Alle vectorlijnen in de voorgrondlaag "VMM Centerline" vertegenwoordigen het midden (center) van de effectieve afwateringstructuren in het terrein. Berekend op basis van de hoogtegegevens voor Vlaanderen (DHMVII). Deze vectorlijnen worden daarom 'centerlijnen' genoemd.

Elke centerlijn bestaat uit 1 of meerdere lijnsegmenten, kortweg 'segmenten'.

Elk segment heeft een uniek nummer binnen de GA en eigen attributen. En vertegenwoordigd de basis voor alle bewerkingen binnen de GA.

 

Waar zie ik een overzicht van mijn aanpassingen?

Tijdens je lopende sessie vind je de aanpassingen die je deed terug in de rechter uitklapbalk onder de segmentenlijst "Huidige wijzigingen". De aanpassingen die in deze lijst zitten zijn enkel tijdelijk bewaard, maar nog niet doorgevoerd op de databank. Om geen aanpassingen te verliezen dient u best heel regelmatig uw aanpassingen in via de 'Wijzigingen indienen' knop (het save icoon rechts bovenaan). Bijvoorbeeld bij elke 10 lijnen die u wijzigde.

Na indienen van je wijzigingen vind je de gewijzigde segmenten terug in de rechter uitklapbalk onder de segmentenlijst "Mijn wijzigingen".

 

Hoe bewaar ik mijn aanpassingen?

Om je aanpassingen te bewaren moeten ze doorgevoerd worden naar de databank. Dat doe je door ze in te dienen via de "Wijzigingen indienen" knop bovenaan in de kaart (het save icoon rechts bovenaan) of door in de linker uitklapbalk op "Wijzigingen indienen" te klikken.

U dient uw gemaakte wijzigingen eerst goed of af te keuren. U hebt de keuze om de aanpassingen allemaal tegelijk te accepteren of individueel goed of af te keuren. Mogelijk wilt u een bepaalde wijziging ongedaan maken, dan kan u die afwijzen door op het rode kruisje te klikken. Vervolgens dient u te bevestigen voor indiening. Na het bevestigen verdwijnen de aanpassingen uit je lijst "Huidige wijzigingen" en komen ze terecht in de lijst "Mijn wijzigingen". Vanaf nu zijn ze zichtbaar voor iedereen.

(Zie ook de rubriek "Bewaren van gemaakte aanpassingen" in de GA handleiding.)

 

Hoe geef ik mijn segment een attribuut

Een segment heeft attributen, de segmenten die standaard in de map zitten hebben automatisch hun attributen ingevuld. Deze kan je raadplegen door het segment te selecteren en in het linker uitklapscherm op het segment te klikken. De attributen zijn onlosmakelijk met het segment verbonden en daardoor niet aanpasbaar. Het is wel mogelijk 2 extra attributen toe te voegen vanuit de expert kennis:

·         MAN_WIDTH: actuele breedte van het segment op het terrein volgens expert kennis [m]

·         MAN_DEPTH: actuele diepte van het segment op het terrein volgens expert kennis [m]

Voor een segment dat je zelf intekent, wordt het GR_TYPE standaard op "TOEGEVOEGD" gezet en kan je eveneens volgende attributen invullen:

·         MAN_WIDTH: actuele breedte van het segment op het terrein volgens expert kennis [m]

·          MAN_HEIGHT: actuele diepte van het segment op het terrein volgens expert kennis [m]

·         GR_LOC: locatie van het getekende segment [bovengronds of ondergronds]

Stappen om attributen in te vullen:

-          Zet Segment selectie aan en klik op het segment waar je attributen wilt aan geven,

-          Het linker paneel opent en toont de lijst van geselecteerde segmenten,

-          Klik op het segment om de attributen lijst open te klappen.

(Zie ook de rubriek "Attributen van een centerlijn aanpassen" in de GA handleiding.)

 

Hoe kan ik makkelijk een gemaakte aanpassing ongedaan maken?

Als GA-gebruiker kan je terwijl je in je editeersessie zit, dus je hebt je wijzigingen nog niet ingediend, steeds gebruik maken van de knoppen "ongedaan maken" en "opnieuw doen" om veranderingen ongedaan te maken of terug te zetten. Van zodra je je wijzigingen geaccepteerd en ingediend hebt, zijn je wijzigingen doorgegeven aan de databank en niet meer met die knoppen te verwijderen.

Als GA-validator kan je wel steeds de segmenten die jij zelf intekende of wijzigde blijven veranderen. Je vindt jouw segmenten in de segmentlijst "Mijn wijzigingen" in het rechterpaneel. Alle edits op die segmenten zijn bewaard in de databank en kan je een voor een bekijken door op de historiek knop te klikken naast een segment.

Centerlijnen die door jou kunnen aangepast worden hebben een gele highlight kleur bij selecteren.

Dit betekent voor de GA-gebruiker validator: dat het centerlijnen zijn die in zijn gebied vallen en nog niet aangepast werden of enkel door hemzelf aangepast werden.

Centerlijnen die niet (meer) door jou kunnen aangepast worden hebben een rode highlight kleur bij selecteren.

Dit betekent voor de GA-gebruiker validator:  dat het centerlijnen zijn die in zijn gebied vallen, maar reeds door een andere gebruiker werden gewijzigd, of door een administrator/supervisor werden gesloten.

Dit betekent voor de GA-gebruiker administrator: dat het centerlijnen zijn die in zijn gebied vallen, maar reeds door een administrator/supervisor werden gesloten. De GA-gebruiker administrator kan in het hem toegewezen gebied gesloten segmenten terug openen en aanpassen. De GA-gebruiker supervisor kan altijd gesloten segmenten terug openen en aanpassen.

Segmenten die door de supervisor gesloten worden kunnen door geen enkele administrator opnieuw geopend worden en hebben steeds een rode highlight kleur bij selecteren.

 

(Zie ook de rubriek "Attributen van een centerlijn aanpassen" in de GA handleiding.)

 

Waarom kan ik geen centerlijn selecteren op de kaart?

Een centerlijn die aangeklikt wordt, zal steeds geel (of rood) oplichten en de attributen zullen zichtbaar worden in het linker paneel.  

Op voorwaarde dat:

                - de kaart voldoende is ingezoomd (schaalniveau 100m of kleiner)

                - de actieknop 'Segment selectie' geactiveerd staat (blauw)

 

Waarom zie ik de stroomrichting van mijn segmenten niet?

De stroomrichting in de GA wordt aangegeven door pijltjes op de centerlijn. En wordt getoond wanneer de knop 'Stroomrichting' bij de voorgrondlagen aan staat. En de kaart voldoende is ingezoomd. De stroomrichting staat default af.

Klikken op de knop zet de stroomrichting actief in de kaart. De stroomrichting wordt zichtbaar vanaf er voldoende is ingezoomd (schaalniveau 100m of kleiner).

A screenshot of a map

Description automatically generated

 


Waarom kan ik een segment niet aanpassen?
Alle segmenten van alle centerlijnen zijn editeerbaar voor een gebruiker met de rol validator/administrator/supervisor, zolang dit segment niet door een collega-waterbeheerder reeds is aangepast of door een administrator/supervisor werd gesloten.

Wanneer je een segment niet kan wijzigen kan dit voorkomen indien:

a)       je bent ingelogd als raadpleger, dan heb je niet het recht om segmenten aan te passen,

b)      het segment ligt niet in het ruimtelijk gebied dat overeenkomt met uw organisatie,

c)       het segment is al door een administrator/supervisor geverifieerd en 'gesloten' voor verdere edits.

 

Kan ik zien wie er aanpassingen heeft verricht?

De raadpleger ziet welke organisaties actief zijn in zijn gebied, maar niet welke gebruikers. De GA validator ziet wie er in zijn gebied welke aanpassingen heeft gedaan. De administrator ziet welke organisaties actief zijn in zijn gebied alsook welke gebruikers binnen die organisaties welke aanpassingen hebben gedaan.

Hiervoor maak je gebruik van de segmentlijsten en de 'geschiedenis' knop bij de segmenten.

(Zie ook de rubriek "Centerlijnsegmenten en lijsten" in de GA handleiding.)

 

Er zijn geen centerlijnen zichtbaar op de kaart

De GA maakt gebruik van webservices om de centerlijnen te tekenen op de kaart. Om de responssnelheid van de applicatie voor de gebruikers hoog te houden, worden de services pas aangesproken vanaf een zeker zoomniveau. De WMS service die een algemeen overzicht geeft van de centerlijnen in de kaart wordt actief op het zoomniveau '2 km'. De WFS service die de editeerbare centerlijnen weergeeft wordt actief op het zoomniveau '100 m'.

 

De achtergrondlaag DTM 1m geeft in mijn (ingezoomd) gebied weinig hoogteverschil. Hoe pas ik de hoogte aan naar mijn ingezoomd gebied?

De knop "hoogtefilter" rechtsonder in de applicatie laat toe een aangepaste hoogtefilter in te stellen. Zo wordt de hoogte geschaald over de effectieve hoogteschakeringen in het ingezoomde gebied.  

 

Er zitten soms dubbele lijnen in mijn gebied. Hoe komt dat?

Standaard staan er 3 voorgrond lagen actief in de applicatie:

-          De laag "Digitale Atlas" – dikke zwarte lijnen

-          De laag "VHA Waterloop" – dikke blauwe lijnen

-          De laag "VMM Centerline" – de gekleurde lijnen

De Centerlijnen die onder deze zwarte of blauwe lijnen gelegen zijn, verdienen niet de eerste aandacht maar zijn soms wel zichtbaar.

Door de voorgrondlagen aan of af te zetten met de knop "Voorgrondlagen" wordt helemaal duidelijk welke laag welke lijnen bevat.

(Zie ook de rubriek "Standaard view" in de GA handleiding of deze FAQ.)

 

De aanpassingen die ik maakte als validator zijn niet meer zichtbaar op de kaart.

Als u de aanpassingen die u maakte aan bepaalde centerlijnen niet meer terugvindt op de kaart, dan kunnen er verschillende dingen gebeurd zijn.

a) u vindt het nummer van de centerlijn niet terug in de segmentlijst "Mijn wijzigingen": mogelijk hebt u uw wijzigingen nog niet ingediend. Dit kan voorkomen als u meer dan een uur inactief geweest bent in de applicatie en daardoor de waarschuwing dat uw sessie gaat verlopen gemist heeft. Na een uur vervalt uw authenticatie token en dient u actief aan te geven dat u verder wil werken. In afwezigheid van deze actie langs uw kant, vervalt het token en daarbij ook uw sessie. Alle wijzigingen die op dat moment nog niet werden ingediend, zullen niet bewaard zijn.

b) u vindt het nummer van de centerlijn wel terug in de segmentlijst "Mijn wijzigingen", maar de kaart toont de wijziging niet. Mogelijk werd de door u gemaakte wijziging door een administrator van uw gebied niet weerhouden (afgekeurd) of nog niet weerhouden (overwogen). De status kan u opvragen door op de historiek knop bij de centerline te klikken. En vervolgens op het oogje in de gekleurde balk. Dan wordt de afgekeurde of overwogen 'aanpassing' die u maakte wel op de kaart getoond (als ghost view).

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Hoe vind ik snel een overzicht van de segmenten die verwijderd werden in mijn gebied?

Kies "Segmenten in beeld" en vink de filter 'verwijderd' aan. De lijst zal enkel die segmenten tonen die door de gebruikers verwijderd werden. Door op de knop 'bekijken' te klikken worden 10 segmenten per pagina getoond op de kaart en tevens geselecteerd.

 

Segmenten selecteren en de-selecteren in de applicatie

Het selecteren van segmenten kan op verschillende manieren:

-          Via de kaart

o   Individuele selectie: door met de muis te klikken op een segment, terwijl de 'Segment selectie' knop geactiveerd is. Het segment verschijnt geselecteerd in het linker paneel.

o   Bulk selectie: door combinatie van de ctrl-toets en het tekenen van een bounding box met de cursor, waardoor alle segmenten die binnen de BBOX vallen geselecteerd worden. Ze verschijnen allen geselecteerd in het linker paneel.

 

-          Via de segment lijsten

o   Individuele selectie: door op de "Bekijken" knop te drukken naast het segment

o   Bulk selectie: door bovenaan een segmentlijst (al dan niet gefilterd) op de "Bekijken" knop te drukken. Alle segmenten in de segmentlijst worden geselecteerd op de kaart en verschijnen geselecteerd in het linker paneel.

Het de-selecteren van segmenten gebeurt door op de kaart naast de segmenten te klikken. Dus door 'niets' te selecteren.

 

Hoe krijg ik de lijst van de geselecteerde segmenten (linker paneel) terug leeg?

Klik op de kaart naast een segment (geen selectie), dan verdwijnt ook de selectielijst.

 

Hoe sluit ik makkelijk alle segmenten die ik filterde in mijn segment lijst in één keer?

Een gebruiker administrator/supervisor kan in een segment lijst segmenten uitfilteren, deze gefilterde lijst 1 voor 1 doorlopen (individueel goed of afkeuren) en/of alle uitgefilterde segmenten in 1 keer sluiten en goedkeuren. De uitgefilterde segmentlijst kan veel segmenten bevatten (meer dan 10), dan worden de segmenten in een 'paged lijst' weergegeven. Dat is een lijst met verschillende pagina's, aangeduid met een nummer.

Om alle segmenten uit de lijst te activeren in de linkerpane (= geselecteerd om gezamenlijk te sluiten), dient er voor alle opeenvolgende pagina's op BEKIJKEN geklikt te worden.

Wanneer dan in de linkerpane op "Alle segmenten sluiten" te klikken, worden alle in de linkerpane geactiveerde segmenten in één keer goedgekeurd (als er nog geen review op zat) en afgesloten.

Wanneer na het klikken op BEKIJKEN vanuit de gefilterde segmentlijst, in de map geklikt wordt, is de selectie weg en dient er opnieuw op BEKIJKEN geklikt te worden.

 

Ik kan mijn OPEN/CLOSED filter niet afzetten

Klik op OPEN filter om enkel de OPEN segmenten te selecteren in je lijst. De lijst geeft een overzicht van alle segmenten die nog niet geclosed zijn.

Om de filter af te zetten en terug naar de volledige segment lijst te gaan, klik opnieuw op de OPEN in de filter .

 

Hoe kan ik verwijderde segmenten terugbrengen ?

Elke verwijdering is geregistreerd in de GA databank als een aanpassing aan een segment. De administrator kan onterecht verwijderde segmenten op verschillende manieren herstellen:

1.       door de aanpassing die zorgde voor de verwijdering af te keuren "Afwijzen" tijdens de beoordeling. Het segment zal opnieuw verschijnen op de kaart als niet verwijderd. In de historiek op het segment is de afgewezen aanpassing terug te vinden.

2.       door de verwijderde segmenten te selecteren en de knop "Selectie herstellen" te gebruiken. Deze knop staat aan van zodra verwijderde segmenten geselecteerd zijn. De herstel operatie resulteert in de historiek van het segment in een bijkomende aanpassing op het segment, die het segment terug op de kaart brengt als niet verwijderd (undelete).

3.       door in de historiek van alle aanpassingen op een segment telkens de laatste aanpassing (bovenste in de lijst) ongedaan te maken via de knop "Laatste wijziging ongedaan maken". Tot de verwijdering ongedaan gemaakt is. Het segment zal terug gezet worden naar de toestand van de daaropvolgende aanpassing in de lijst of het origineel als de laatste aanpassing de verwijdering was. Deze actie is niet meer zichtbaar voor de validator in de historiek van de segmenten. In de databank van de Grachten Applicatie wordt wel steeds van alle aanpassingen een historiek bijgehouden (ook de aanpassingen die niet meer zichtbaar zijn voor de gebruikers).

(Zie ook in de handleiding: "Evalueren van gemaakte aanpassingen tijdens de validatie")

 

TIP !! Gebruik als GA-administrator steeds in de eerste plaats 1) 'Afwijzen/aanvaarden/overwegen' voor eender welke aanpassing aan een segment of selectie van segmenten, of 2) 'Selectie herstellen' voor verwijderde segmenten (kan ook gebruikt worden in het geval van nieuwe segmenten die verwijderd werden).

Gebruik slechts uitzonderlijk: 3) 'Laatste wijziging ongedaan maken' enkel voor segmenten waar veel opeenvolgende aanpassingen aan gedaan werden door verschillende personen. Een beetje "als je door het bos de bomen niet meer ziet". 

 

De GA applicatie reageert niet meer, of ik krijg plots de foutmelding "Oeps er ging iets mis"

Er is mogelijk een netwerkprobleem opgetreden ergens onderweg. Herlaadt de volledige applicatie door bovenaan in je browserbalk op het 'Refresh' icoontje te drukken. Let op: niet ingediende wijzigingen gaan hierbij verloren. Aangezien kortstondige netwerk onderbrekingen nooit uit te sluiten zijn, is het best practice om zeer regelmatig je gemaakte aanpassingen in te dienen.  

 

Wat stellen de dikke zwarte lijnen voor die ik zie op mijn kaart?

Er zijn verschillende voorgrondlagen beschikbaar in de GA.

Deze zwarte lijnen zijn de lijnen van de Digitale atlas (voorgrondlaag), die alle geklasseerde waterlopen uit de Vlaamse Hydrografische Atlas alsook de publieke grachten bevat (onbevaarbare waterlopen Cat 1, Cat2, Cat3, publieke grachten). Daaronder ligt de VHA waterlopen laag, die de actuele toestand van de Vlaamse Hydrografische Atlas weergeeft, waarin de bevaarbare waterlopen, reeds geklasseerde en niet geklasseerde waterlopen zitten. Deze laag wordt weergegeven als blauwe lijnen.

De VMM_centerlijnen die onder de zwarte lijnen uit de Digitale atlas liggen dienen niet gewijzigd te worden.

De focus voor de validatie ligt op alle VMM_centerlijnen die niet bedekt zijn door een zwarte lijn of blauwe lijn.

 

 

Waarom is de highlight kleur voor sommige centerlijnen GEEL en voor andere ROOD?

In de GA wordt elke centerline bij aanklikken met de "Segment selectie" knop in geel opgelicht. Wanneer het aangeklikte segment (centerline) echter al door een andere waterbeheerder werd gewijzigd, licht het bij aanklikken in het rood op. Ook wanneer een segment door een administrator werd gesloten, licht het bij aanklikken in het rood op. U kan aan rode segmenten niets meer veranderen. Indien u hierover een opmerking hebt, kan u zich wenden tot uw administrator.

 

Waarom zijn mijn gemaakte wijzigingen niet bewaard?

Om uw wijzigingen op te slaan dient u op regelmatige tijdstippen uw wijzigingen in te dienen. Dat kan via de "wijzigingen indienen" button bovenaan (groene save symbool). Deze knop wordt geactiveerd van zodra u wijzigingen heeft gedaan.  U kan ook steeds naar de lijst "Huidige wijzigingen" gaan. Deze lijst bevat de nieuwe wijzigingen van uw huidige sessie, die nog niet zijn ingediend.

Pas na indienen van uw wijzigingen worden deze ook effectief in de GA databank opgeslagen. Wijzigingen die nog niet zijn ingediend op het moment dat u afmeldt of de browser afsluit (of na netwerkproblemen), zijn nog niet in de databank opgeslagen en dus niet bewaard.

Wanneer u als validator per toeval gelijktijdig met een andere gebruiker wijzigingen uitvoert aan exact dezelfde centerlijn, zal u uw wijzigingen enkel kunnen indienen als u als eerste uw wijzigingen doorgeeft. Op dat moment worden uw wijzigingen in de databank opgeslagen. En is het segment aan u als gebruiker toegewezen. Een andere validator kan dat centerlijnsegment niet maar aanpassen. Die validator krijgt de melding "Gesloten centerlijn". Een administrator kan wel aanpassingen maken bovenop die van een validator. Is de andere gebruiker eerst, dan is het segment verbonden aan die andere gebruiker en zullen de wijzigingen van de andere gebruiker bewaard worden in de databank.

 A screenshot of a computer

Description automatically generated

Omwille van al deze gevallen is het belangrijk dat u op heel regelmatige tijdstippen (bijvoorbeeld om de 10 aanpassingen) uw wijzigingen indient. Op die manier beperkt u het risico op extra werk en/of verlies van wijzigingen maximaal.

 

De actie knoppen zijn verdwenen als ik aanmeld.

De rollen GA-validator/GA-DEMOvalidator, GA-administrator/GA-DEMOadministrator hebben steeds toegang tot de actie knoppen op voorwaarde dat de organisatie waartoe ze behoren niet formeel is afgesloten door de betreffende administrator van de organisatie.

Na het formeel afsluiten van een organisatie door de administrator krijgen alle rollen bij aanloggen voor die organisatie de GA functionaliteit horende bij de raadpleger rol. Omdat het niet meer de bedoeling is dat er geëditeerd wordt na formeel afsluiten. Enkel raadplegen is dan nog mogelijk.

 

De applicatie vraagt mij om opnieuw aan te melden, maar dat lukt niet

Telkens een gebruiker aanmeldt wordt er vanuit het gebruikersbeheer ACM/IDM van de Vlaamse overheid een 'sessie' geopend. Dat betekent dat de gebruiker correct geïdentificeerd en ook geautoriseerd is voor gebruik van de applicatie. Bij langdurig niet uitvoeren van acties binnen de applicatie, zal de applicatie testen of er nog wel een gebruiker actief is in de open sessie. Dat gebeurt door de pop up "Uw beveiligde sessie zal binnenkort verlopen". De gebruiker kan vervolgens op OK drukken om de sessie te verlengen of op Logout om uit te loggen.

Zonder interactie van de gebruiker telt de applicatie verder af naar 0 en zal de applicatie zelf de gebruiker uitloggen en de openstaande sessie daarmee beëindigen. Daardoor belandt de gebruiker op het 'Aanmeld' scherm van ACM/IDM. Het is mogelijk dat de gebruiker wanneer hij probeert opnieuw aan te melden vervolgens een foutmelding krijgt 'Onbekend: aanmelden'.

 

Deze foutmelding betekent dat het nodig is om uw ACM/IDM sessie volledig te vernieuwen. U kan dit doen door het tabblad van de browser (of de volledige browser) af te sluiten, een nieuw tabblad te openen en de applicatie opnieuw op te starten. Er zal een nieuwe ACM/IDM sessie geopend worden en de gebruiker kan opnieuw inloggen in de applicatie.

 

 

Foutmeldingen/Waarschuwingen

 

 Niet geautoriseerd.

"U beschikt niet over de rechten om aan te melden op deze toepassing"

Deze melding krijgt u te zien bij het aanloggen op de applicatie wanneer uw organisatie niet behoort tot de organisaties die aangeduid werden als gerechtigd. Of omdat uw lokale beheerder u het gebruikersrecht nog niet gegeven heeft. Of omdat uw lokale beheerder u nog geen rol binnen de applicatie gegeven heeft.

Contacteer uw verantwoordelijke en/of lokale beheerder voor meer informatie.

Uw lokale beheerder kan u vinden door aan te loggen op het gebruikersbeheer (IDM) van de Vlaamse overheid (https://mijnprofiel-gebruikersbeheer.vlaanderen.be)

 

Gesloten centerline

"Om dubbel werk te vermijden kan een centerline slechts door één gebruiker tegelijk aangepast worden. Een van de door u ingediende centerlines is al toegewezen aan een andere gebruiker."

Deze foutmelding kan optreden wanneer minimum 1 van de centerlines waarop u wijzigingen uitvoerde reeds werd gewijzigd door een collega-waterbeheerder in een gelijklopende sessie met de uwe. Al uw wijzigingen zijn correct doorgegeven en bewaard, behalve de wijzigingen aan die specifieke centerline. Indien u het niet eens bent met de wijzigingen van uw collega voor die centerline in uw gebied, kan u dit doorgeven aan uw GA-administrator.

 

Sessie verloopt binnenkort

"Uw beveiligde sessie zal binnenkort verlopen. De sessie eindigt binnen 30 minuten. Klik op 'OK' om de sessie te verlengen."

Deze waarschuwing probeert te voorkomen dat u plots geen beveiligde ACM/IDM sessie meer zou hebben en dan niet ingediende aanpassingen kan verliezen. Het kan gebeuren dat deze melding meerdere keren na elkaar verschijnt. Dat is omdat de tijd gemeten wordt in de verschillende subsystemen (ACM/IDM, GA) en deze niet helemaal synchroon verlopen.

 

Interne systeemfout

"Sorry er is iets misgelopen bij de verwerking. Het is best de pagina te refreshen om verder te werken."

Deze foutmelding kan optreden wanneer er ergens in het systeem een interne fout ontstaat. Door bijvoorbeeld tijdelijk verlies van internetconnectie, het verlopen van uw authenticatie sessie, ....

 

Oeps er liep iets mis

Controleer de URL in je webbrowser. De volgende URL genereert deze fout: 'https://hydro.vmm.be/grachten/error'

Door de [/error] uit de URL te verwijderen zal de applicatie normaal opstarten. Of door het tabblad te sluiten en een nieuw tabblad te openen.

 

Browser gerelateerde problemen

 

Wat als de applicatie niet laadt in de browser?

Er is mogelijk een eerdere fout bewaard in de browser cache. Het is altijd een goed idee om eerst de browser volledig af te sluiten en opnieuw op te starten.

Als dit geen soelaas brengt dan best de cache van de browser handmatig verwijderen.

Dat is voor de verschillende browsers lichtjes anders:

Google Chrome

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Microsoft Edge

 

Safari

 

Firefox

A screenshot of a computer

Description automatically generated

A screenshot of a computer

Description automatically generated