Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Zwemwater / Evaluatie zwemwater

Evaluatie zwemwater

Zowel het strandwater aan de kust als zwemvijvers in het binnenland worden aan de hand van bacteriologische staalnames beoordeeld.

De kwaliteit van het zwemwater beoordelen we volgens de Europese zwemwaterrichtlijn. Volgens deze richtlijn worden de zwemwateren beoordeeld volgens 4 klassen: uitstekend, goed, aanvaardbaar of slecht. De beoordeling geeft een gemiddelde weer van de zwemwaterkwaliteit over een periode van vier jaar (berekend op basis van percentielwaarden).

Globale kwaliteit 2019

In het badseizoen 2019 waren er in Vlaanderen 89 officiële zwemwateren: 42 badzones aan de kust en 47 zwemwateren in het binnenland. In 2019 werden 78 daarvan als uitstekend beoordeeld, 8 als goed, 2 als aanvaardbaar en 1 als slecht. Dit is een achteruitgang t.o.v. de vorige jaren. Deze achteruitgang komt alleen door een verminderde kwaliteit van de zwemwateren in het binnenland.

 

Evolutie kwaliteit zwemwater aan de kust en in het binnenland

Zwemwater aan de kust

Van de 42 badzones aan de kust behoren er:

  • 41 tot de klasse uitstekend (97.6%)
  • 1 tot de klasse goed (2.4%)

De zwemwaterkwaliteit aan de kust is even goed als vorig jaar. Nog maar 1 zone scoort niet uitstekend. Er was in 2019 geen enkel zwemverbod aan de kust.

Evolutie zwemwaterkwaliteit aan de kust

Zwemwater in het binnenland

Van de 47 zwemvijvers behoren er:

  • 37 tot de klasse uitstekend (78,7%)
  • 7 tot de klasse goed (14,9%)
  • 2 tot de klasse aanvaardbaar (4,3%)
  • 1 tot de klasse slecht (2,1%)

De kwaliteit van de zwemvijvers in het binnenland is achteruit gegaan t.o.v. het jaar voordien. Het percentage uitstekende is het laagste ooit. Nu behoort ook voor het eerst sinds 2016 een zwemwater tot de klasse slecht. Een mogelijke verklaring voor deze achteruitgang is de opeenvolging van warme, droge zomers. Deze zorgen voor een lagere waterstand waardoor het water gevoeliger is voor verontreinigingen.

Evolutie zwemwaterkwaliteit vijvers

Een uitgebreide bespreking van de zwemwaterkwaliteit vind je in het rapport Kwaliteit van het zwemwater 2019

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.