Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Zwemwater / Evaluatie zwemwater

Evaluatie zwemwater

Zowel het strandwater aan de kust als zwemvijvers in het binnenland worden aan de hand van bacteriologische staalnames beoordeeld.

De kwaliteit van het zwemwater beoordelen we volgens de Europese zwemwaterrichtlijn. Volgens deze richtlijn worden de zwemwateren beoordeeld volgens 4 klassen: uitstekend, goed, aanvaardbaar of slecht. De beoordeling geeft een gemiddelde weer van de zwemwaterkwaliteit over een periode van vier jaar (berekend op basis van percentielwaarden).

Globale kwaliteit 2018

In Vlaanderen zijn er 89 officiële zwemwateren, waarvan 42 badzones aan de kust en 47 zwemwateren in het binnenland. 

In 2018 werden 82 daarvan als uitstekend beoordeeld, 5 als goed en 2 als aanvaardbaar. Het aantal uitstekende zwemwateren blijft nog jaarlijks toenemen. De verbetering is vooral toe te schrijven aan de blijvende verbetering van de kwaliteit van de kustwateren door de verdere sanering van het afvalwater. Ook de droge zomer zorgde voor minder overstortwerking aan de kust.

Evolutie kwaliteit zwemwater aan de kust en in het binnenland

Zwemwater aan de kust

Van de 42 badzones aan de kust behoren er:

  • 41 tot de klasse uitstekend (97.6%)
  • 1 tot de klasse goed (2.4%)

De zwemwaterkwaliteit aan de kust blijft verbeteren. Het aantal uitstekende zwemwateren aan de kust is al sinds 2013 in stijgende lijn en er is nog maar 1 zone die niet uitstekend scoort. Er was in 2018 geen enkel zwemverbod aan de kust.

Evolutie zwemwaterkwaliteit aan de kust

Zwemwater in het binnenland

Van de 47 zwemvijvers behoren er:

  • 41 tot de klasse uitstekend (87.2%)
  • 4 tot de klasse goed (8,5%)
  • 2 tot de klasse aanvaardbaar (4,3%)
  • 0 tot de klasse slecht

Het aantal uitstekende zwemvijvers is even hoog als vorig jaar, maar het percentage is iets lager omdat er een extra locatie is bijgekomen.

Evolutie zwemwaterkwaliteit vijvers

Een uitgebreide bespreking van de zwemwaterkwaliteit vind je in het rapport Kwaliteit van het zwemwater 2018

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid