Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Zwemwater / Evaluatie zwemwater

Evaluatie zwemwater

Zowel het strandwater aan de kust als zwemvijvers in het binnenland worden aan de hand van bacteriologische staalnames beoordeeld.

De kwaliteit van het zwemwater beoordelen we volgens de Europese zwemwaterrichtlijn. Volgens deze richtlijn worden de zwemwateren beoordeeld volgens 4 klassen: uitstekend, goed, aanvaardbaar of slecht. De beoordeling geeft een gemiddelde weer van de zwemwaterkwaliteit over een periode van vier jaar (berekend op basis van percentielwaarden).

Globale kwaliteit 2017

In Vlaanderen zijn er 88 officiële zwemwateren, waarvan 42 badzones aan de kust en 46 zwemwateren in het binnenland. Daarvan werden in 2017 81 als uitstekend beoordeeld, 5 als goed en 2 als aanvaardbaar. Het aantal uitstekende zwemwateren blijft nog jaarlijks toenemen.

Evolutie kwaliteit zwemwater aan de kust en in het binnenland

Zwemwater aan de kust

Van de 42 badzones aan de kust behoren er:

  • 40 tot de klasse uitstekend (95,2%)
  • 2 tot de klasse goed (4,8%)

De zwemwaterkwaliteit aan de kust blijft verbeteren. Het aantal uitstekende zwemwateren aan de kust is al sinds 2013 in stijgende lijn en op twee na behoren alle zwemwateren aan de kust al tot die klasse. Er was in 2017 ook geen enkel zwemverbod aan de kust.

 

Evolutie zwemwaterkwaliteit aan de kust

Zwemwater in het binnenland

Van de 46 zwemvijvers behoren er:

  • 41 tot de klasse uitstekend (89,1%)
  • 3 tot de klasse goed (6,5%)
  • 2 tot de klasse aanvaardbaar (4,3%)

Het aantal uitstekende zwemvijvers is even hoog als vorig jaar. Doordat er meer vijvers zijn dan vorig jaar neemt het percentage uitstekende vijvers echter wel af. De zwemwaterlocatie de Langerei in Brugge heeft voor het tweede jaar op rij een slechte waterkwaliteit. Daarom mag er op deze locatie in 2017 niet gezwommen worden. In overleg met de stad Brugge is beslist om deze locatie niet meer op te volgen als zwemwater tot er maatregelen getroffen worden die de waterkwaliteit ter plekke verbeteren.


Evolutie zwemwaterkwaliteit vijvers

Een uitgebreide bespreking van de zwemwaterkwaliteit vind je in het rapport Kwaliteit van het zwemwater 2017

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid