Vlaanderen.be vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Zwemwater / Evaluatie zwemwater

Evaluatie zwemwater

Zowel het strandwater aan de kust als zwemvijvers in het binnenland worden aan de hand van bacteriologische staalnames beoordeeld.

De kwaliteit van het zwemwater beoordelen we volgens de Europese zwemwaterrichtlijn. Volgens deze richtlijn worden de zwemwateren beoordeeld volgens 4 klassen: uitstekend, goed, aanvaardbaar of slecht. De beoordeling geeft een gemiddelde weer van de zwemwaterkwaliteit over een periode van vier jaar (berekend op basis van percentielwaarden).

Evaluatie 2015

In Vlaanderen zijn er 87 officiële zwemwateren, onderverdeeld in de badzones aan de kust en de zwemwateren in het binnenland. Daarvan zijn er in 2015 73 als uitstekend beoordeeld, 12 als goed, 1 als aanvaardbaar en 1 als slecht. Het aantal uitstekende zwemwateren is het hoogste ooit, maar daarentegen is er voor het eerst een slecht zwemwater.

Evolutie kwaliteit zwemwater aan de kust en in het binnenland

Zwemwater aan de kust

Van de 42 badzones aan de kust behoren er:

  • 32 tot de klasse uitstekend (76,2%)
  • 10 tot de klasse goed (23,8%)

De zwemwaterkwaliteit aan de kust blijft verbeteren. Het aantal uitstekende zwemwateren is het hoogste ooit.

Evolutie zwemwaterkwaliteit aan de kust

Zwemwater in het binnenland

Van de 45 zwemvijvers behoren er:

  • 41 tot de klasse uitstekend (91,1%)
  • 2 tot de klasse goed (4,4%)
  • 1 tot de klasse aanvaardbaar (2,2%)
  • 1 tot de klasse slecht (2,2%)

Het aantal uitstekende zwemvijvers is even hoog als vorig jaar en het hoogste aantal ooit. Er was wel een kwaliteitsvermindering in 1 zwemvijver in Goolderheide in Bocholt. De kwaliteit van deze vijver gaat van  goed naar aanvaardbaar. De nieuwe zwemwaterlocatie de Langerei in  Brugge werd voor het eerst beoordeeld en heeft een slechte zwemwaterkwaliteit. Daarom mag er op die locatie in 2016 niet gezwommen worden.
Evolutie zwemwaterkwaliteit vijvers

Een uitgebreide bespreking van de zwemwaterkwaliteit vind je in het rapport Kwaliteit van het zwemwater 2015

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid