bijdrage voor afvoer afvalwater = gemeentelijke saneringsbijdrage bijdrage voor zuivering afvalwater = bovengemeentelijke saneringsbijdrage

Bron: VMM-waterboeken verbruiken 2022

Cijfers in Excel

VLAAMSEMILIEUMAATSCHAPPIJ