Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Waterfactuur / Onderzoek en trends

Onderzoek en trends

Hier lees je hoe de waterfactuur en al haar onderdelen evolueerden in de voorbije jaren.

Analyse waterfactuur 2016

De tariefstructuur bestaat sinds 2016 naast een vastrecht, uit twee variabele tarieven. Voor het eerste verbruik betaal je het basistarief. Verbruik je meer, dan betaal je het comforttarief. De hoeveelheid water aan basistarief en aan comforttarief, maar ook het vastrecht, zijn afhankelijk van je gezinsgrootte. Hoe meer je verbruikt, hoe duurder je waterfactuur wordt. Duurzaam omgaan met leidingwater loont dus.

In onderstaande grafieken zie je hoeveel de factuur bedraagt, afhankelijk van het jaarlijks verbruik. En dat voor een gezin van één tot een gezin van vijf personen. Het basisverbruik voor zo'n gezin is telkens in groen weergegeven, het comfortverbruik in oranje. Je ziet duidelijk dat de prijs van water sterk stijgt, zodra het verbruik in het comfortverbruik komt.

De prijs in Vlaanderen is afhankelijk van de watermaatschappij en de gemeente: de stippellijnen geven de laagste en hoogste prijs in Vlaanderen aan.

Aan de hand van de grijze balken kan je je waterverbruik vergelijken met dat van de andere Vlaamse gezinnen.

Een voorbeeld: Een eenpersoonsgezin betaalt op jaarbasis een vastrecht van 80 euro en heeft recht op 60 m³ in het basistarief, het meerverbruik wordt aangerekend aan het comforttarief. Van alle Vlaamse eenpersoonsgezinnen, heeft 19% een verbruik dat tussen de 20 en 30 m³ ligt. Een gezin dat 30 m³ leidingwater per jaar verbruikt, betaalt gemiddeld 188 euro (excl. btw). In de duurste gemeente is de prijs 202 euro (excl. btw), in de goedkoopste gemeente 147 euro (excl. btw).

Gebruik de simulator om je eigen waterfactuur te berekenen.

Grafiek waterfactuur 1 persoon

Grafiek waterfactuur 2 personen

Grafiek waterfactuur 3 personen

Grafiek waterfactuur 4 personen

Grafiek waterfactuur 5 personen

Trends en evoluties integrale waterfactuur 2010-2015

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de evolutie van een integrale waterfactuur voor een gemiddeld gezin, en het aandeel dat de verschillende componenten (ook btw) in die factuur vertegenwoordigen. Het aandeel van de prijs voor de productie en de levering van drinkwater in de integrale waterfactuur (excl. btw) van een gemiddeld gezin bedraagt in 2015 gemiddeld 39%. De bijdrage in de gemeentelijke sanering is goed voor 34% en de bijdrage in de bovengemeentelijke sanering is goed voor 27%.

De integrale waterfactuur is in de periode 2010-2015 gestegen met 28%. De drinkwatercomponent is gestegen met 12%, de bovengemeentelijke saneringscomponent is gestegen met 39 % en de gemeentelijke saneringscomponent met 44%. De consumptie-index is in dezelfde periode gestegen met 9%.Grafiek Evolutie integrale waterfactuur gemiddeld gezin

 De evolutie ten opzichte van de consumptie-index in de periode 2010-2015 ziet er als volgt uit:Grafiek evolutie waterfactuur tov consumptie-index

De drinkwaterprijs is sterk verschillend in Vlaanderen

De VMM heeft de integrale factuur van het drinkwater onderzocht in Vlaanderen. Hieruit blijkt dat zich sterke prijsverschillen voordoen. Een gezin van 2 personen met een verbruik van 75 m³ per jaar betaalt in de goedkoopste gemeente 2,2418 euro/m³ en in de duurste gemeenten 4,0692 euro/m³.

Hoe ontstaan prijsverschillen?

De prijsverschillen ontstaan deels door het verschil in kosten die watermaatschappijen hebben om drinkwater te produceren en te leveren. Die kosten verschillen van regio tot regio. Daarnaast kunnen de kosten voor het gemeentelijk transport van het afvalwater (en regenwater) variëren naar gelang kosten voor het onderhoud en de verdere uitbouw van het rioleringsstelsel. Deze kosten worden aangerekend onder de vorm van de gemeentelijke bijdrage of vergoeding. De goedkoopste gemeenten rekenen helemaal niets aan voor de afvoer van het afvalwater. Zij financieren de aanleg en het onderhoud van de rioleringen louter met gewestelijke subsidies en eigen middelen, en eventuele rioolretributies en/of vanuit het Gemeentefonds. De bijdrage voor de zuivering van afvalwater (= bovengemeentelijke bijdrage) is overal gelijk in Vlaanderen.Integrale drinkwaterprijs in Vlaanderen - overzicht duurste en goedkoopste gemeenten

Integrale drinkwaterprijs in jouw gemeente

De VMM controleert of de prijzen voor de afvoer en de zuivering van het afvalwater voldoen aan de wetgeving. De WaterRegulator van de VMM verzamelt de prijzen voor de productie en levering van water door de watermaatschappijen.

Op basis van deze informatie en de gemiddelde waterverbruiken in Vlaanderen berekende de VMM de integrale drinkwaterprijzen rekening houdend met de gezinssamenstelling. Ze hield daarbij rekening met tarieven geldig op 01/01/2016. 

 

  • Een 1-persoongezin verbruikt gemiddeld 48 m³ leidingwater per jaar en betaalt hiervoor 270 euro aan zijn watermaatschappij, bestaande uit 80 euro vaste vergoeding, 72 euro voor de drinkwaterlevering, 103 euro voor afvoer en zuivering van het afvalwater en 15 euro BTW.
  • Een 2-persoonsgezin verbruikt gemiddeld 75 m³ leidingwater per jaar en betaalt hiervoor 353 euro aan zijn watermaatschappij, bestaande uit 60 euro vaste vergoeding, 111 euro voor de drinkwaterlevering, 162 euro voor afvoer en zuivering van het afvalwater en 20 euro BTW.
  • Een 3-persoonsgezin verbruikt gemiddeld 104 m³ leidingwater per jaar en betaalt hiervoor 444 euro  aan zijn watermaatschappij, bestaande uit 40 euro vaste vergoeding, 154 euro voor de drinkwaterlevering en 225 euro voor afvoer en zuivering van het afvalwater en 25 euro BTW.
  • Een 4-persoonsgezin verbruikt gemiddeld 127 m³ leidingwater per jaar en betaalt hiervoor 511 euro aan zijn watermaatschappij, bestaande uit 20 euro vaste vergoeding, 188 euro voor de drinkwaterlevering en 274 euro voor afvoer en zuivering van het afvalwater en 29 euro BTW.
  • Een 5-persoonsgezin verbruikt gemiddeld 154 m³ leidingwater per jaar en betaalt hiervoor 593 euro aan zijn watermaatschappij, bestaande uit 228 euro voor de drinkwaterlevering en 331 euro voor afvoer en zuivering van het afvalwater en 34 euro BTW (een 5- of meer dan 5-persoonsgezin betaalt geen vaste vergoeding).

 Bekijk hier de integrale prijs van jouw gemeente.

Evolutie van gemeentelijke bijdragen

De gehanteerde tarieven voor de aanrekening van de gemeentelijke bijdrage kennen een stijgende evolutie. 238 gemeenten (83% van de toegetreden gemeenten) hanteren in 2016 intussen het maximumtarief van 1,3033 euro/m³ (excl. btw). In 2005 paste slechts één gemeente het maximale tarief toe.

2005

2010

2015

2016

kleiner dan bovengemeentelijk

28 33 18 9

gelijk aan bovengemeentelijk

78 22 4 8

groter dan bovengemeentelijk

31 50 54 50

maximaal tarief

2 202 230 240

geen contract / gegevens nog niet overgemaakt

169 1 2 1

Wat kost het aan bedrijven en landbouwers om hun afvalwater af te voeren?

De kostprijs voor de afvoer van het afvalwater en regenwater van bedrijven en landbouwers varieert sterk in Vlaanderen. Niet alle watermaatschappijen werken met eenzelfde tarief. Ze hanteren ook een verschillende berekeningsbasis.

Het volume water wordt overal in rekening gebracht, maar in sommige gemeenten wordt de geloosde vuilvracht als aanrekeningsbasis gebruikt. De watermaatschappijen berekenen in deze gemeenten per bedrijf/landbouwer een individueel tarief. Een transparant overzicht van de eenheidstarieven per gemeente is dus niet mogelijk.

Aan de hand van volgende kaart bespreken we de berekeningswijze per gemeente:Afbeelding kaart tarieven industrie

In de gemeenten met een blauwe kleur geldt een uniform tarief per m³ waterverbruik. In al deze gemeenten (behalve Knokke-Heist) geldt de mogelijkheid om het geloosd afvalwatervolume in rekening te brengen in plaats van het opgenomen watervolume.

In de lichtblauw gekleurde gemeenten wordt een uniform tarief per m³ met degressieve tariefschijven toegepast. Deze schijven zijn getrapt (< 6.000 m³; 6.000 m³ < x < 60.000 m³; 
> 60.000 m³), waarbij er per schijf een lager tarief van toepassing is. Deze tarieven kunnen verschillen van gemeente tot gemeente.

In de gemeenten die groen ingekleurd zijn, passen de watermaatschappijen een individueel tarief toe dat per bedrijf bepaald wordt op basis van de geloosde vuilvracht. Het tarief wordt afgetopt op het wettelijk maximum, al passen een aantal gemeenten een lager tarief toe voor de aftopping.

In de lichtgroen gekleurde gemeenten wordt eveneens een individueel tarief toegepast met aftopping op het wettelijk maximum, maar wordt bijkomstig een degressieve tariefstructuur toegepast. Net zoals bij de lichtblauwe gemeenten zal het tarief hier dalen naarmate het verbruik stijgt.

In de paarse gemeenten wordt een individueel tarief toegepast met aftopping op een lager tarief dan het wettelijk maximum, maar wordt bijkomstig een degressieve tariefstructuur toegepast. Net zoals bij de lichtgroene gemeenten zal het tarief dalen naarmate het verbruik stijgt.

In de blauw gearceerde gemeenten staan verschillende watermaatschappijen in voor de drinkwaterlevering. In deze gemeenten kan door de toepassing van verschillende tariefstructuren echter geen eenduidig bepaalde kleurcode worden toegekend.

 Blauw gearceerde gemeenten
Gemeente Watermaatschappij Industrie
Diksmuide IWVA Individueel tarief
De Watergroep (VMW) Individueel tarief met degressiviteit
Grimbergen IWVB Individueel tarief met aftopping op
het wettelijk maximum
De Watergroep (VMW) Uniform tarief
Herzele Farys (TMVW) Individueel tarief met aftopping
op het wettelijk maximum
De Watergroep (VMW) Uniform tarief
Kortenberg IWVB Individueel tarief met aftopping
De Watergroep (VMW) Uniform tarief
Lochristi Farys (TMVW) Individueel tarief met aftopping
De Watergroep (VMW) Uniform tarief
Oostkamp Farys (TMVW) Individueel tarief met aftopping
op het wettelijk maximum
De Watergroep (VMW) Uniform tarief
Tervuren IWVB Individueel tarief met aftopping
De Watergroep (VMW) Uniform tarief
Zaventem IWVB Individueel tarief met aftopping
op het wettelijk maximum
De Watergroep (VMW) Uniform tarief

De bruin gearceerde gemeente (Baarle-Hertog) heeft nog geen saneringscontract afgesloten met de watermaatschappij. De kosten voor de afvoer van het afvalwater zijn dus nog niet opgenomen in de drinkwaterfactuur.Afbeelding kaart tarieven landbouw

In de gemeenten die donkergroen ingekleurd zijn, passen de watermaatschappijen een individueel tarief toe per landbouwer. Het wordt berekend op basis van de geloosde vuilvracht. Het tarief wordt afgetopt op het wettelijk maximum.

In de bruin gekleurde gemeenten wordt eveneens een individueel tarief toegepast, maar met een lager tarief naarmate het verbruik stijgt. Dit gebeurt via getrapte schijven (< 6.000 m³; 6.000 m³ < x < 60.000 m³; > 60.000 m³).

In de paars gekleurde gemeenten wordt eveneens een individueel tarief toegepast met aftopping op een lager tarief dan het wettelijk maximum, maar wordt bijkomstig een degressieve tariefstructuur toegepast. Net zoals bij de bruine gemeenten zal het tarief dalen naarmate het verbruik stijgt.

In de blauw gearceerde gemeenten staan verschillende watermaatschappijen in voor de drinkwaterlevering. In deze gemeenten kan door de toepassing van verschillende tariefstructuren echter geen eenduidig bepaalde kleurcode worden toegekend.

Blauw gearceerde gemeenten  
Gemeente Watermaatschappij Landbouwers
Diksmuide IWVA Individueel tarief
De Watergroep (VMW) Individueel tarief met degressiviteit
Kortenberg IWVB Individueel tarief met aftopping
De Watergroep (VMW) Individueel tarief
Lochristi Farys (TMVW) Individueel tarief met aftopping
De Watergroep (VMW) Individueel tarief
Tervuren IWVB Individueel tarief met aftopping
De Watergroep (VMW) Individueel tarief

De bruin gearceerde gemeenten zijn gemeenten waar nog geen saneringscontract is
afgesloten (Baarle-Hertog) met de watermaatschappij of waarvan de VMM nog geen
tarieven heeft ontvangen.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid