Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Waterfactuur / Onderzoek en trends

Onderzoek en trends

Hier lees je hoe de waterfactuur en al haar onderdelen evolueerden in de voorbije jaren.

Analyse waterfactuur 2016

De tariefstructuur bestaat sinds 2016 naast een vastrecht, uit twee variabele tarieven. Voor het eerste verbruik betaal je het basistarief. Verbruik je meer, dan betaal je het comforttarief. De hoeveelheid water aan basistarief en aan comforttarief, maar ook het vastrecht, zijn afhankelijk van je gezinsgrootte. Hoe meer je verbruikt, hoe duurder je waterfactuur wordt. Duurzaam omgaan met leidingwater loont dus.

In onderstaande grafieken zie je hoeveel de factuur bedraagt, afhankelijk van het jaarlijks verbruik. En dat voor een gezin van één tot een gezin van vijf personen. Het basisverbruik voor zo'n gezin is telkens in groen weergegeven, het comfortverbruik in oranje. Je ziet duidelijk dat de prijs van water sterk stijgt, zodra het verbruik in het comfortverbruik komt.

De prijs in Vlaanderen is afhankelijk van de watermaatschappij en de gemeente: de stippellijnen geven de laagste en hoogste prijs in Vlaanderen aan.

Aan de hand van de grijze balken kan je je waterverbruik vergelijken met dat van de andere Vlaamse gezinnen.

Een voorbeeld: Een eenpersoonsgezin betaalt op jaarbasis een vastrecht van 80 euro en heeft recht op 60 m³ in het basistarief, het meerverbruik wordt aangerekend aan het comforttarief. Van alle Vlaamse eenpersoonsgezinnen, heeft 19% een verbruik dat tussen de 20 en 30 m³ ligt. Een gezin dat 30 m³ leidingwater per jaar verbruikt, betaalt gemiddeld 188 euro (excl. btw). In de duurste gemeente is de prijs 202 euro (excl. btw), in de goedkoopste gemeente 147 euro (excl. btw).

Gebruik de simulator om je eigen waterfactuur te berekenen.

Grafiek waterfactuur 1 persoon

Grafiek waterfactuur 2 personen

Grafiek waterfactuur 3 personen

Grafiek waterfactuur 4 personen

Grafiek waterfactuur 5 personen

Trends en evoluties integrale waterfactuur 2010-2015

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de evolutie van een integrale waterfactuur voor een gemiddeld gezin, en het aandeel dat de verschillende componenten (ook btw) in die factuur vertegenwoordigen. Het aandeel van de prijs voor de productie en de levering van drinkwater in de integrale waterfactuur (excl. btw) van een gemiddeld gezin bedraagt in 2015 gemiddeld 39%. De bijdrage in de gemeentelijke sanering is goed voor 34% en de bijdrage in de bovengemeentelijke sanering is goed voor 27%.

De integrale waterfactuur is in de periode 2010-2015 gestegen met 28%. De drinkwatercomponent is gestegen met 12%, de bovengemeentelijke saneringscomponent is gestegen met 39 % en de gemeentelijke saneringscomponent met 44%. De consumptie-index is in dezelfde periode gestegen met 9%.Grafiek Evolutie integrale waterfactuur gemiddeld gezin

 De evolutie ten opzichte van de consumptie-index in de periode 2010-2015 ziet er als volgt uit:Grafiek evolutie waterfactuur tov consumptie-index

De drinkwaterprijs is sterk verschillend in Vlaanderen

De VMM heeft de integrale factuur van het drinkwater onderzocht in Vlaanderen. Hieruit blijkt dat zich sterke prijsverschillen voordoen. Een gezin van 2 personen met een verbruik van 75 m³ per jaar betaalt in de goedkoopste gemeente 2,2418 euro/m³ en in de duurste gemeenten 4,0692 euro/m³.

Hoe ontstaan prijsverschillen?

De prijsverschillen ontstaan deels door het verschil in kosten die watermaatschappijen hebben om drinkwater te produceren en te leveren. Die kosten verschillen van regio tot regio. Daarnaast kunnen de kosten voor het gemeentelijk transport van het afvalwater (en regenwater) variëren naar gelang kosten voor het onderhoud en de verdere uitbouw van het rioleringsstelsel. Deze kosten worden aangerekend onder de vorm van de gemeentelijke bijdrage of vergoeding. De goedkoopste gemeenten rekenen helemaal niets aan voor de afvoer van het afvalwater. Zij financieren de aanleg en het onderhoud van de rioleringen louter met gewestelijke subsidies en eigen middelen, en eventuele rioolretributies en/of vanuit het Gemeentefonds. De bijdrage voor de zuivering van afvalwater (= bovengemeentelijke bijdrage) is overal gelijk in Vlaanderen.Integrale drinkwaterprijs in Vlaanderen - overzicht duurste en goedkoopste gemeenten

Integrale drinkwaterprijs in jouw gemeente

De VMM controleert of de prijzen voor de afvoer en de zuivering van het afvalwater voldoen aan de wetgeving. De WaterRegulator van de VMM verzamelt de prijzen voor de productie en levering van water door de watermaatschappijen.

Op basis van deze informatie en de gemiddelde waterverbruiken in Vlaanderen berekende de VMM de integrale drinkwaterprijzen rekening houdend met de gezinssamenstelling. Ze hield daarbij rekening met tarieven geldig op 01/01/2016. 

 

  • Een 1-persoongezin verbruikt gemiddeld 48 m³ leidingwater per jaar en betaalt hiervoor 270 euro aan zijn watermaatschappij, bestaande uit 80 euro vaste vergoeding, 72 euro voor de drinkwaterlevering, 103 euro voor afvoer en zuivering van het afvalwater en 15 euro BTW.
  • Een 2-persoonsgezin verbruikt gemiddeld 75 m³ leidingwater per jaar en betaalt hiervoor 353 euro aan zijn watermaatschappij, bestaande uit 60 euro vaste vergoeding, 111 euro voor de drinkwaterlevering, 162 euro voor afvoer en zuivering van het afvalwater en 20 euro BTW.
  • Een 3-persoonsgezin verbruikt gemiddeld 104 m³ leidingwater per jaar en betaalt hiervoor 444 euro  aan zijn watermaatschappij, bestaande uit 40 euro vaste vergoeding, 154 euro voor de drinkwaterlevering en 225 euro voor afvoer en zuivering van het afvalwater en 25 euro BTW.
  • Een 4-persoonsgezin verbruikt gemiddeld 127 m³ leidingwater per jaar en betaalt hiervoor 511 euro aan zijn watermaatschappij, bestaande uit 20 euro vaste vergoeding, 188 euro voor de drinkwaterlevering en 274 euro voor afvoer en zuivering van het afvalwater en 29 euro BTW.
  • Een 5-persoonsgezin verbruikt gemiddeld 154 m³ leidingwater per jaar en betaalt hiervoor 593 euro aan zijn watermaatschappij, bestaande uit 228 euro voor de drinkwaterlevering en 331 euro voor afvoer en zuivering van het afvalwater en 34 euro BTW (een 5- of meer dan 5-persoonsgezin betaalt geen vaste vergoeding).

 Bekijk hier de integrale prijs van jouw gemeente.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid