Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Waterbodem / Ecologische beoordeling

Ecologische beoordeling

De ecologische beoordeling van de kwaliteit van de waterbodem in Vlaanderen volgens triade (TKB) bestaat uit drie verschillende evaluaties: een fysisch-chemische, een ecotoxicologische én een biologische.

Uit de TKB blijkt dat de triade-kwaliteit niet verder verbetert zoals we tussen 2000 en 2011 gekend hebben. In de laatste meetcampagne tussen 2012 en 2015 is het aandeel van de waterbodems met een goede (groen) of zeer goede kwaliteit (blauw) ongeveer gehalveerd van 36% naar 17% ten opzichte van de vorige meetcyclus. Het aandeel waterbodems met een matige triadekwaliteit (geel) is toegenomen van 40% naar 60%. Wel is het aandeel van waterbodems met een slechte kwaliteit (rood) sterk gedaald van 50% naar iets meer dan 20%.

Uit de cijfers blijkt vooral een achteruitgang van de kwaliteit van de waterbodems als gevolg van en slechtere fysisch-chemische kwaliteit in de laatste jaren. Mogelijk heeft de verhoogde concentratie aan olie hier iets mee te maken.

Olie in waterbodems is echter niet steeds biobeschikbaar en kan zelfs van biogene oorsprong zijn. In situ blijkt dat 70% van de waterbodems een zeer goede biologische kwaliteit hebben. Olie kan ook ecotoxicologische effecten veroorzaken. De laatste jaren nam het percentage waterbodems met een licht acuut effect zeer sterk toe van 30% naar 80%. Het aandeel waterbodems dat sterk acute effecten vertoonde in het labo nam af van 35% in het begin van het meetnet naar 5% nu.

Evolutie ecologische waterbodemkwaliteit per kwaliteitsklasse

Lees het rapport Kwaliteit van de waterbodem in 2015

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.