Telkens situatie in het begin van het jaar * De lichte daling in 2020 ten opzichte van 2019 heeft te maken met correcties in de onderliggende databank en is dus geen afspiegeling van de realisaties op het terrein.

Bron: VMM

Cijfers in Excel

VLAAMSEMILIEUMAATSCHAPPIJ