Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Riolering en waterzuivering / Financiering en kostenefficiëntie / Toezicht op Aquafin

Toezicht op Aquafin

De nv Aquafin staat in voor de uitbouw en de exploitatie van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur in Vlaanderen. Sinds 2005 is de VMM aangesteld als economisch toezichthouder. Hierbij controleert de VMM de financiële prestaties van Aquafin waarbij de aandacht o.m. uitgaat naar de redelijkheid van de gemaakte kosten.

De Vlaamse Milieumaatschappij controleert de financiële prestaties van Aquafin waarbij de aandacht o.m. uitgaat naar de redelijkheid van de gemaakte kosten.

Noodzaak voor economisch toezicht

Aquafin heeft in Vlaanderen een monopolie voor de uitbouw en exploitatie van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur, zoals RWZI’s, pompstations, overstorten, collectoren en prioritaire rioleringen. De investerings- en werkingskosten die Aquafin hiervoor maakt, worden doorgerekend aan de watermaatschappijen en vervolgens via de integrale waterfactuur aan de gezinnen en bedrijven. In 2013 bedroeg de jaarlijkse vergoeding 483,6 mln. euro (incl. BTW).

Om een goede dienstverlening tegen een maatschappelijk verantwoorde kostprijs te garanderen, is de VMM aangesteld als ecologisch en economisch toezichthouder op de uitbouw en het beheer van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur. Zonder economische regulering bestaan er voor een monopolist immers weinig economische prikkels om transparantie en efficiëntie na te streven, of zich op de dynamiek van de markt te oriënteren.

Aandachtspunten van economisch toezicht

De VMM bewaakt de efficiënte besteding van de toegekende middelen en rapporteert over de dienstverlening van Aquafin aan de minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

De aandacht van het economisch toezicht gaat onder meer uit naar:

  • de uitvoering van de via een optimalisatieprogramma opgedragen projecten;
  • de redelijkheid van de kosten die Aquafin maakte bij de uitbouw en de exploitatie van de bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur in het voorbije jaar;
  • de redelijkheid van de gevraagde budgetten voor de uitbouw en de exploitatie van de bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur.
Gerelateerde inhoud
Financiële stromen Aquafin
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid