Vlaanderen.be www.vmm.be

Financieringsmodel

Gemeentelijke rioolbeheerders hebben het niet altijd onder de markt als het erop aankomt een zo realistisch mogelijke inschatting te maken van de globale financieringsnood voor de uitbouw en het onderhoud van hun rioleringsstelsel. Daarom ontwikkelde de VMM een financieringsmodel dat de nodige en de beschikbare middelen raamt.

Als vertrekbasis voor het model dient steeds een reeks bouwstenen, zoals de zoneringsplannen, de rioleringsdatabank en enkele standaardprijzen. De meeste parameters kunnen echter gewijzigd worden en velerlei scenario’s zijn mogelijk, dit om zo nauw mogelijk op de informatiebehoefte van alle 308 gemeenten in te spelen.

Welke conclusies volgen uit het financiëringsmodel?

Uit de raming van de financieringsnood blijkt dat de meeste gemeenten en Vlaanderen als geheel voor belangrijke financiële uitdagingen staan, wil men de zoneringsplannen volledig uitvoeren. Volgende aanbevelingen zijn dan ook aan de orde:

  • Het gemeentelijke saneringstarief evolueert naar het maximum toegelaten tarief.
  • De gemeentelijke bijdrage en vergoeding worden (zoals wettelijk bepaald) uitsluitend aangewend voor investeringen ten behoeve van de verdere uitbouw en het duurzaam onderhoud van de saneringsinfrastructuur.
  • De gemeenten nemen een groter deel van de investeringskosten voor hun rekening.
  • De gemeenten maken maximaal gebruik van de gewestelijke subsidiëring en deze subsidies blijven behouden.
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid