Vlaanderen.be www.vmm.be

In- en effluent RWZI's

Bespreking van de influent- en effluentvrachten van RWZI's.

De algemene evolutie van de lozingen door RWZI’s wordt opgevolgd op basis van de parameters:

  • biochemisch zuurstofverbruik (BZV)
  • chemisch zuurstofverbruik (CZV)
  • stikstof (N t)
  • fosfor (P t)

Evolutie influent- en effluentvrachten

Onderstaande figuren geven de evolutie van  de influentvracht en de effluentvracht weer. 

Evolutie influent- en effluentvracht van rioolwaterzuiveringsinstallaties

Evolutie influent- en effluentvracht van rioolwaterzuiveringsinstallaties

De evolutie van de influentvracht vertoont voor de periode 2007-2016 significante stijgingen. BZV stijgt met 13%, CZV met 16%, Pt met 17%, Nt met 32% en ZS met 17%. De stijgingen van de influentvracht kunnen grotendeels verklaard worden door de bouw van nieuwe rioleringen en collectoren, waardoor extra huishoudens en industrie op (eventueel nieuwe) RWZI’s konden aangesloten worden. Dit wordt bevestigd wanneer we naar het totale influentdebiet kijken. Hoewel het debiet zeer sterk bepaald wordt door de neerslaghoeveelheid, zie je ook daar een stijgende trend. De neerslaghoeveelheid is ook een verklarende factor voor de grote sprongen in het influentdebiet

De evolutie van de effluentvracht schommelt in de periode 2007-2016. In 2016 zien we ten opzichte van 2015 sterke stijgingen van de effluentvracht voor BZV (+49%), CZV (+22%) en ZS (+21%), en in mindere mate voor N t (+4%) en P t (+11%). Voor de parameters BZV, CZV, P t en ZS is de effluentvracht in 2016 de grootste van de afgelopen 10 jaar. Dit kan mogelijks deels verklaard worden door het feit dat 2016 een zeer nat jaar was. In natte jaren werken de RWZI’s minder goed, waardoor er grotere effluentvrachten zijn. Voor BZV is de sterke stijging ook te verklaren door de ingebruikname van een gevoeligere analysemethode. Hierdoor worden lagere concentraties BZV gemeten dan met eerdere analysemethodes.

Verwijderingsrendementen

Volgende grafiek toont de gemiddelde zuiveringsrendementen van alle RWZI’s in Vlaanderen voor de periode 2007-2016.

Evolutie verwijderingsrendement rioolwaterzuiveringsinstallaties

Het gemiddelde verwijderingsrendement is het sterkst gestegen in de beschouwde periode voor de parameter Nt. De waarde ligt bijna 7% hoger in 2016 ten opzichte van 2007. Voor de vijf parameters zien we dat de verwijderingsrendementen de laatste zes jaren niet meer stijgen en dat de optima bereikt zijn. Per installatie wordt onderzocht of verdere zuivering nog mogelijk en wenselijk is.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.