Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Publicaties water

Publicaties water

Alle rapporten en publicaties op een rijtje.
Titel Beschrijving Verschenen op
Onderzoek naar de perceptie over riolering bij gebruikers en rioolbeheerders Dit rapport beschrijft de resultaten van de grootschalige enquête die de VMM liet uitvoeren bij burgers, bedrijven en rioolbeheerders over wat er leeft bij de gebruikers en beheerders van de gemeentelijke riolering. 01-03-2012
Studie benchmarking van de kostenefficiëntie van de gemeentelijke rioolbeheerders In opdracht van de VMM ontwikkelde MÖBIUS een methodologie voor het uitvoeren van een benchmarkanalyse om de kostenefficiëntie van de verschillende gemeentelijke rioolbeheerders te onderzoeken, te evalueren, te positioneren en terug te koppelen. Het einddoel van deze benchmarkanalyse is het voorstellen van een leertraject aan de gemeentelijke rioolbeheerders. 03-01-2012
Pesticiden in het grondwater in Vlaanderen Dit rapport bespreekt de actuele druk vanwege het (landbouwkundig en niet-landbouwkundig) gebruik van pesticiden op de grondwaterreserves aan de hand van de door VMM gemeten pesticidenconcentraties in het grondwater in 2010 en de door de drinkwatermaatschappijen gerapporteerde pesticidenconcentraties in drinkwaterwinningputten (2009). 01-01-2012
Evaluatie zelfzuiverend vermogen van gecontroleerd overstromingsgebied Bernissem Dit document evalueert het zelfzuiverend vermogen van het gecontroleerd overstromingsgebied in Bernissem (Sint-Truiden). 06-12-2011
Overstromingsveilig bouwen en wonen Hoe kan je je woning beschermen tegen schade door overstromingen? 01-11-2011
Sedimentvangplan voor onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen In dit sedimentvangplan ligt de focus op de oplossing van de knelpunten van de onbevaarbare waterlopen van de 1ste en 2de categorie in Vlaanderen. 01-05-2011
Een heldere kijk op de afvalwatersanering - Economisch Toezicht 2005-2010 Een doelmatige afvalwatersanering tegen de laagste prijs, dat is waar de Vlaamse Milieumaatschappij naar streeft. 07-03-2011
Overstromingsaanpak op de Molenbeek-Zandbergen Infokrant over de aanleg van drie gecontroleerde overstromingsgebieden. 21-04-2010
10 jaar rattenbestrijding De VMM heeft er een decennium ratten bestrijden opzitten. Het was een evoluerend proces met goede cijfers dankzij een gebiedsdekkende en innoverende aanpak. 01-04-2010
Financiering noodzakelijke saneringsinfrastructuur op gemeentelijk vlak De VMM ontwikkelde een financieringsmodel dat toelaat onder meer de kosten in te schatten van zowel de exploitatie van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur als de uitbouw ervan, conform de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen. 26-03-2010
Milieuverkenning 2030 Dit rapport biedt een hulpmiddel om het milieu- en natuurbeleid te toetsen aan een beperkt aantal grondig onderbouwde scenario's. 01-12-2009
Overstromingen van Molenbeek in goede banen geleid Lokale infokrant over de aanleg van twee overstromingsgebieden. 18-09-2009
Biologische Slibreductie: eindverslag Verschillende bedrijven bieden bacteriepreparaten aan die (volgens hen) op korte termijn in staat zijn aanzienlijke slibvolumes in waterlopen te verminderen. Maar de resultaten van de labotesten tonen aan dat de vermindering van de slibvolumes beperkt is. 02-03-2009
Sedimentvangplan voor waterlopen eerste categorie Het sedimentvangplan biedt een overzicht per bekken van bestaande en gewenste sedimentvangen. 01-01-2009
Grondwater in Vlaanderen: het Centraal Vlaams Systeem Het Centraal Vlaams Systeem, afgebakend in grondwaterlichamen, wordt hydrogeologisch omschreven. De grondwatervoeding, de neerslag, de bodemgesteldheid en het landgebruik komen kort aan bod. Vervolgens wordt de toestand van het grondwater in het Centraal Vlaams Systeem beschreven. Op basis van de resultaten van het freatisch en primair grondwatermeetnet worden kwantitatieve en kwalitatieve aspecten behandeld. 01-06-2008
Grondwater in Vlaanderen: het Sokkelsysteem Het Sokkelsysteem, afgebakend in grondwaterlichamen, wordt hydrogeologisch beschreven. De grondwatervoeding komt kort aan bod. Vervolgens wordt de toestand van het grondwater in het Sokkelsysteem beschreven. Op basis van de resultaten van het freatisch en primair grondwatermeetnet worden kwantitatieve en kwalitatieve aspecten behandeld. 01-06-2008
Grondwater in Vlaanderen: het Centraal Kempisch Systeem Het Centraal Kempisch Systeem, afgebakend in grondwaterlichamen, wordt hydrogeologisch omschreven. De grondwatervoeding, de neerslag, de bodemgesteldheid en het landgebruik komen kort aan bod. Vervolgens wordt de toestand van het grondwater in het Centraal Kempisch Systeem beschreven. Op basis van de resultaten van het freatisch en primair grondwatermeetnet worden kwantitatieve en kwalitatieve aspecten behandeld. 01-06-2008
Grondwater in Vlaanderen: het Brulandkrijtsysteem Het Brulandkrijtsysteem, afgebakend in grondwaterlichamen, wordt hydrogeologisch omschreven. De grondwatervoeding, de neerslag, de bodemgesteldheid en het landgebruik komen kort aan bod. Vervolgens wordt de toestand van het grondwater in het Brulandkrijtsysteem beschreven. Op basis van de resultaten van het freatisch en primair grondwatermeetnet worden kwantitatieve en kwalitatieve aspecten behandeld. 01-06-2008
Grondwater in Vlaanderen: het Maassysteem Het Maassysteem, afgebakend in grondwaterlichamen, wordt hydrogeologisch beschreven. De grondwatervoeding, de neerslag, de bodemgesteldheid en het landgebruik komen kort aan bod. Vervolgens wordt de toestand van het grondwater in het Maassysteem beschreven. Op basis van de resultaten van het freatisch en primair grondwatermeetnet worden kwantitatieve en kwalitatieve aspecten behandeld. 01-06-2008
Grondwater in Vlaanderen: het Kust- en Poldersysteem Het Kust- en Poldersysteem, afgebakend in grondwaterlichamen, wordt hydrogeologisch beschreven. De grondwatervoeding, de neerslag, de bodemgesteldheid en het landgebruik komen kort aan bod. Vervolgens wordt de toestand van het grondwater in het Kust- en Poldersysteem omschreven. Op basis van de resultaten van het freatisch en primair grondwatermeetnet worden kwantitatieve en kwalitatieve aspecten behandeld. 01-06-2008
Sedimentmeetnet Dit rapport beschrijft de resultaten van het sedimentmeetnet van de VMM voor de jaren 2003 tot en met 2007. 01-01-2007

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.